Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


96,A Kárpát-medence helynevei összehasonlítása a Régi Kelet helyneveivel

A Kárpát-medence helynevei összehasonlítása a Régi Kelet helyneveivel

Egyiptomban gyakoriak a mén szóval írt nevek. Isten Mén elnevezése Alsó és Felső Egyiptomot egyesítő Ménes király neve. A főváros Memphis aminek görög előtti alakja Menu-Fru, Mén főúr városa. Magyarországon is van Ménfő település, volt Mén-Marót fejedelem Árpád honegyesítése idejében. (A kőkorból, bronzkorból, kelta korból is találtak leleteket. A kőkorszak körülbelül 2,4 millió éve kezdődött és kb. Kr.. e. 4500-ig tart. A bronzkornak Kr.e. kb. 3500-tól Kr.e. 500-ig teszik a korát. A szkíták idejét  Kr.e. 560-tól Kr.e. 1 század körüli időre becsülik. A kelta kort Kr.e. 4. századtól kr.e. 54-ig becsülik.)

Egyiptom görög előtti magyar neve Égi-ta, Égi talaj, föld.

Magyarországon van Égi-ta = Ágota. Kun-Ágota, Sár-szent-ágota, Egy-ed (Égi-et/d, Égi-egy), itt találtak egyiptomi jelenetes vázát is.

Királyi cím volt a Pat-or-nak írt Bátor, Bot-úr cím. Volt Báthory fejedelmünk és van bátorral képzett helynevünk.

Sínai-félsziget déli része Ménes király óta Egyiptom területe volt. Elnevezése Bakon = Bak-hona. Nálunk is van Bakony.

Egyiptomi határon a védelmet biztosító vár neve északon, Zala, Szala, hasonló nevű területen. Nálunk Zala folyó, Zala megye, Szala-fő, Zala-eger szeg.

 

Az egyiptomi királyok Tata és Papa neve Tata és Pápa városaiban található.

Ramszesz görög előtti neve Ra-mása, Úr-mása, és van Ramocsa Ra-mása helynevünk.

 

Egyiptomi Est-an-úr = Est-hon-ura királycímet Magyarországon 5 királyunk viselte Estan úr nevéből István lett. Az érseki székhely Est-úr-hona =Est+er+hon= Esztergom néven.

 

KisÁzsia, Szíria, Kánaán, Hétország, Főnicia, Palesztina területén is rengeteg magyar nevet találunk.

Arad=Arad,

Aleppó=Haláp,

Beirut=Barát,

Árpád, Erfát=Árpád,

Bükk-völgy=Bükk-hegység,

Kishont folyó=Kishont vármegye.

Trója neve régiesen Turia = Turja Türje, Torja, Túr folyó.

 

Fönícia helyneveit is megtaláljuk. A föniciai nevet panig, panik, pun, alakban hun/pun, fenn, fönn, főnök alakjait ismerjük fel.

Magyarországon van Pankota, Pancsova, Pannon = pan-hon név az egész Dunántúl elnevezése a római megszállás idején. A pan név bán alakját nagyobb teróületek vezetése, irányítása, jelzésére alkalmazták. megmutatták a bánság székhelyét is:

Székhely, szék, ság, ség helynévképzővel.

Ozorai Bánság, Sói Bánság, Macsói Bánság, Szerémség.

 

A hét-bolygó rendszerben gondolkodó magyarok hetes szövetségbe szervezett magyar törzsek Héti-ta = hettita, Hétország neve is megvan. Dunántúlon Hetés, Hét, Hete, Hetény községnevekkel találkozunk.

 

Palesztina: pilistim, Pilis-ta nevét a Pilis-hegység, Pilis vármegye, Pilis+Vörös vár, Pilis+szántó, neveink ismétlik. A Pilis hegyei között eddig eltitkolt erődrendszert fedeztek fel szántókkal, vármaradványokkal, erődmaradványokkal, erdőkkel, legelőkkel, sáncárkokkal. Lecsapolt mocsarak, megszüntetett vízduzzasztórendszerek maradványait fedezik fel kutatóink.

Hatalmas erődítményterület volt a török idők előtti évezredekből, melynek alapjait a Trójából menekülő fejedelem irányítása alatt kezdték el kiépíteni, és Atilla királyunk idejében már tökéletes védelmi övezet volt.

 

A filiszteusok = pilistim = pilisiek 5 városban éltek. 5 királyból álló kormányukat Seren =Szerénnek nevezték. Szerét ejtve a királytalálkozóknak és a törvénykezésnek. Mikor az üldözött lakosság egy része visszaköltözött és letelepedett magyarországon,a Dráva-Száva közén Szerémségnek nevezték el lakhelyüket. Szerém megye mellett van Krassó-Szörény megye is. Feltételezhetjük, hogy ott is volt nagyobb népcsoport letelepedett le.

 

               Magyar népek államait békés beszivárgással, majd fegyveresen rombolták le

 

Magyar testvéreikhez menekültek a Kárpát-medencébe Egyiptom, Hétország, Szíria, Mezopotámia, Kánaán, Trója és Pilis magyarjai. A helynevek ismétlődése mellett a Régi Keltei Haza istenneveit is megtaláljuk a Kárpát-medencei helynevekben.

Istent országonként nevezték:

Úr, Ra, Er, Égúr, Szemúr, Magúr, magyar, Kerek-úr, Bál, Bél, Él, Tót (Tudó Toth egyiptomi neve).

 

Úr név: települések, hegyek, folyók nevében, valamilyen jelző, vagy értelmező szó kíséretében találjuk. Isten védnökségébe ajánlották a helyet, ahol szent hely, Isten háza, templom állt.

Ra-hona = Rohonc

Ég-úr-széke = Egerszeg.

 

Hegyekben:

Ra-dna = Ra-tanya

Rusz-ka = Úr-kője, széke, Ra-székhelye

Mát-ra = Mat (föld) ura.

Fát-ra = Főd (föld) ura

Tát-ra = Tóth-ra, Tudó Isten hegye, lakóhelye.

 

Magura= Mag-ura (Mag, magúr, magyar lakók ura neve.) Elterjedt név a kőkornak nevezett időben a Régi Keleten, Balkánon, és Kárpátokban.

Alakjai: Magura, Makura, Megara, Magula.

Erdélyben: Beszterce, Bihar, Brassó, Hunyad Szilágy, Máramaros megyékben.

Felvidéken: Árvai Magura, Szepesi Magura, Lipótói Magura, Kis Magura.

 

Isten Úr, Ra neve folyóink nevében:

Duna ősi neve: Ist+er.

Eger patak: Ég+úr pataka.

Mura: Mu-ra

Nyitra: Nyit-ra

Rába: Ra-habja, vize

Néra: Né-ra

Bisztra: Víz-ra

Rima: Ré-ma

Maros: Ma-ra-is = Magyar Isten vize.

Más tollából: Kárpát-medence  - Tündérkert - Paradicsomkert - Aranykor

2015.07.29.

Folytatás a következő lapon.