Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


94,Volga és Káma menti magyar népek

A Volga és Káma környéki magyar népek

A fent nevezett folyók nyugati oldalán élnek. Földrajzi elhelyezkedésük is mutatja, hogy a Kaukázus környékéről indultak el. Ha az Ural keleti feléről jöttek volna, a keleti parton találnánk meg őket.

 

Törzsneveik:

mordvinok (más néven ezrák, árják)

márik (ma-arok, vagy cseremiszek)

udmurtok (vótiak)

komik (zürjének).

A magyar eredetű népek nevében olyan ősi magyar szavak szerepelnek, amelyek évezredekkel korábban a Termékeny Félhold területén, a Régi Magyar Keleten voltak megtalálhatók.Viselőik vallásilag az egy, égi Isten hívei. Nyelvükben magyarok, földrajzi eredetük szerint a déli őshaza elüldözött, elvándorlásra késztetett-kényszerített tagjai.

 

Ezrák-árják helynevei:

Ar-Zamos = Úr+Szemes, Szem+úr.

Úr-Szum= Úr+Szem, Szemúr, (sumér).

Ar-Szk = Úr+Szék, Székúr, szekér.

Vor-oha = Úr+hona

Szem-Úr = Szemúr.

Ár-Thani = Úr-talaj-i, úrföldi.

 

Komi, zürjén nevek:

Zürjén írása=Z-yr-i-an-i= Az Úr-i Hon-i.

A komi pija =fia, aja=atya, eti=egy, kuta=kutya,sur=sör, lakta=lakás, kutsar=kocsis. Ebed puedi= ebéd+főzés.

 

Márik= ma-ari = magyari nép.

Másik nevük: cseremisz. Leírva= S-C-RE-Men-Esc-ANA. Az ég-úr-mén-ősök-hona.

Más alakban is megtalálható: Ri.men.isc-an-i = Úr-mén-ősök-hon-i.

Mári szavak:parak=farok, pu=fül, olma bu=alma+fa, suke=sok,tal=tél, sera=sör. Makarszki, azaz magyar az egyik közigazgatási területük neve.

 

A permiek között élő szamojédok szintén úr népek, árják:

Ju-ra-k = jó urak a legészakabbra levő rokon magyar nép.

Szamo-ed nevük Szeme-egy, vagyis Egy-szemű, a Nap hívei. Isten képe mása a Nap, ugyanis már láttuk, hogy tudták, a Nap nem isten, csak Isten képe.

Keleti és Nyugati hunok, a pártus hunok területével. (Eredetiért katt a képre.)

94--hunok-terulete-as-partusok-terulete.png

A finnugorságot tanítókkal nem egyeznek az írásaink, mert ők egy ismeretlen szibériai kiinduló helyről származtatják a magyar népeket.

Az Ural-hegység mellett lévő Szibériában még senki nem találta meg szavainkat a Kr. előtti évezredekből és nem mutatta be, hol találta.

 

Mi megtaláltuk és bemutattuk a Kárpát-medencétől kezdve az ismert történelem előtti kor európai leleteit. A Régi Kelet ékírással, és rovással és írt magyar szövegeit. Az egyiptomi templomok falába vésett hieroglif magyar szövegeket.

 

Krisztus előtt 4. 3. 2. évezredből eredő iratokat mutattunk be és még ősibbeket, melyeknek a vízözön előttire becsülték a kutatók a korát.

 

A magyar népek Keleten és Európában volt ős és ókori hatalmának fennállását és bukását mégis meg kell magyaráznunk.

A Volga folyó magyar neve Etel, Itil, italnak értelmezem.

A Káma a Volga bal oldali mellékfolyója. A kama, kamasz szavunkat látom a nevében, ha igaz a lexikon állítása, hogy megváltozott (mesterségesen megváltoztatta az itt lakó ősnép) a folyása irányát akkor kamaszkorban van még e folyó. Jól értjük a nevét magyar nyelven.

" A 10. és a 13. század között pedig a Volga-Káma vidéken magyar népesség is élt, őket találhatta meg Julianus barát 1235-ben. Nyomukat őrzi többek között a Káma-parti Csisztopol kikötőváros temetőjében fellelt egyik sírkőfelirat is.' írja a lexikon.

Iskolai könyveinkben tanították a következő ábrát:

93-magyar-nepek-nyelvcsaladja-keleti-aga.png
Ideje pontosítani, hogy a magyar népek nyelvcsaládjának keleti ágát ábrázolja a bemutatott ábra. Más népekkel való keveredés útján elveszítették ősi magyar nyelvüket, még kimutathatók ősi magyar szavaink, de a rokonsági fokot a genetikai kutatók tudják kimutatni.

 

 

 

 

Atilla királyunk Hun birodalma minden idők legnagyobb országa volt. (Eredetiért katt a képre.)

94-atilla-hun-birodalma.png

Az ott maradt és beolvadt szkíta, hun, magyar törzsek utódai ma is rokonaink, ha már nyelvüket elveszítették, más néppel keveredve új népek jöttek létre. A genetikai kutatóké a további feladat, a rokonsági fok megállapítására. A régészeké a feladat a Kelet-Európai síkságon fellelt régészeti leletek azonosságának, eredetének megállapítására.

 

Tegyük fel a kérdést: Az orosz nép ha a szkíták utódainak tartja magát, és a magyarok is szkíták, milyen fokú rokonság van közöttünk? Ha a kínaiak úgy tartják, a hunok rokonaik, milyen fokú a rokonságunk? Ezekre most választ adni nem tudunk, kutatóink publikációit várjuk.

2015.07.26.

Következő pontban folytatom...