Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


75,Dél-arab írásos leletek

A Dél-arab írás is magyar nyelven jól olvasható írás.

 Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem a mai Arab-félsziget déli területéről, és az óarab-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai-finnugor elméletének módosítását.

Magyar ragozó nyelven minden jel jól olvasható, nincs hímnem, nőnem, semlegesnem.

 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor legyen meg az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk. Írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak, a képek, szobrok, leletek ábrázolásai és az elolvasott szövegek összhangban vannak.

Bemutattam e honlapon a térségből előkerült leleteket, magyar rovással:

Nabateusok = Napotthoni magyarok

Jemeni magyar rovásírásos kövek

Sába királynője és magyar rovása

Dél-Arábia, Bál emlékoszlopa

Most folytassuk olvasóink által küldött képekkel:

Yemen, Sábából előkerült kőtábla:

75-yemen--sabai-lelet.jpg

Alul kezdem, lemásoltam a jeleket:

75.-ye-b.jpeg

Kit látunk?

Nőt, úrit, az jót. Ki magyarod él. (A ki szótagot kő-nek is olvashatom, kő = ország a jelentése. Él = élenjáró, vezető.)

Nőt, úrit, az jót. Kő=ország magyarod él.

Mai szavainkkal és szósorrendünkkel: Magyarország jó úrnője.

A képírás is jelent valamit: a kezében madár = magyar. Marka = ma, karja = kar, vállkendője = nemes. Hangsúlyos szemei = szem, orra = or, szája = szág, nyakéke köre = úr. Az úrnő a vonalakkal díszített hon jelekkel írt kő ország jelű széken ül. (Úrszék = ország). Lába állása = ba.

A tehén fejek: nagy szemek = szem. Úr alakú körök = úr. Az állat tehén = mú, orra lukai = ur, ar. Az egész képegyüttes a hon, ország keretben van.

Az egészet összeolvasom: Szemúr mut+ar (matar, magyar) hona. Madar, makar nemes úrnő, szemország = napország úrnője. Úrszéke = országa honában. Nőt, úrit, az jót. Kő=ország magyarod él.

Mai szavainkkal és szósorrendünkkel: 

Szemúr magyar hona. Magyar nemes úrnő, Napország úrnője, országa honában: Magyarország jó úrnője.

Nézzük a következő képet:

 

 

75.jpg

A kőtábla felső sora írásjelei:

75.a.jpeg

Népi szimbólumuk a kosok, a fekete magyarok kusok szokásos képei, a tábla szélén találhatók.

A felső sorban nő-él-en = a fő nő, elöljáró a városállamban mai szavainkkal: Királynő.

A középső ábrán a 3 jel ismétlődik, melyek karjai felfelé állnak. Karja-áll összecsengése király. A női háromszögek képírási szimbóluma: nu, nő. Egyiptomban is bemutattam, a háromszoros nagyúr volt a király. Itt mivel nő, az ország vezetője: királynő.

Lemásoltam a rovásokat, leírtam mai betűinket. A nyíl irányából olvasom:

75.b.jpeg

75.c.jpeg

Helyes az olvasat, ha azt bizonyítja, amit a leleten is látunk.

Betű szerint olvasva: Jön aki ma úr. Jön.

Urak jönnek be itt, élek. (Él jelentése elöljáró, vezető, élenjáró, fejedelem.)

Ez felnézi ki uram. (A ki, kő, kőúr szó jelentése ország, ország ura.)

Ez felnéz jó királyom. (A közös uralkodónő alattvalói, akik kisebb rangú fejedelmek tiszteletüket tették a királynőjüknél.)

Az utolsó két sort feketével és pirossal írtam, azonosak a mássalhangzók, de kétféleképp tudom a rovást értelmezni, mert egy jele volt az i és j betűknek.

Összefoglalva mai szavainkkal amit a leletről megtudtunk:

A fő királynőhöz hat fejedelem jött, hogy tiszteletét tegye a hűbéres és hűbérúr szokásai szerint. Valamennyien kusok voltak, fekete magyarok.

 

 

Köszönöm névtelenséget kérő olvasónknak, hogy a leletek képeit elküldte.

2015.02.01. (Ezen a módon én olvastam és publikáltam először a magyar rovás olvasatát. Magyar közkincsként, szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással " Kissúrék rovás és hieroglif olvasatai" megjegyzéssel. ) Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok...