Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


71,Jövendölések Jézus születéséről

Jövendölés Jézus születéséről?

anya-gyermekevel.jpg

Rovás lelet, anya gyermekével - vagy valaki más?

Ezt a Glozelben, Franciaországban kiállított leletet, tudomásunk szerint, mi olvastuk el először. Talán nem lepődnek meg, a 15000 évesre becsült lelet együttes többi tagjával együtt, ez is magyar nyelvű szöveget ír. A megfejtést olvasva, nagyítsák fel a képet, így a bizonyítékok jobban előtűnnek. Én fejtettem meg a leletet.


Az olvasat: 1, Fentről, a fejtől lefele olvasva: a hangsúlyos orr és szemek, ( lásd a cserkészliliom megfejtésénél), ISTEN ligatúráját írják, korabeli képírással: szem+orr= szemúr, akit napistennek is neveztek. Mivel az arc képén van: Isten képe. A kereszténységben az ember, Isten képére és hasonlatosságára teremtett személy.


2,A nyak alatt feltűnő a ruha mintája, a sok kör. A kör az úr szót írja, sokszorosan URAK URA.


3, Hangsúlyos mellek: az anyaságot jelzik, kereszttel be vannak jelölve: ÉLETET AD. A csecsemőt tápláló édesanya életet ad a gyermekének.


4, Hangsúlyos a védőn maga előtt tartott karja, HATALMAS A VÉDŐ KARJA.


5,Ha kinagyítjuk a képet, egy kör alakú gyermekfejre mutat, 3 ujja van: A mai kereszténységben Szentháromság jele, sok ezer évvel ezelőtt? Egy embernek 5 ujja van, itt 3= nem ember, hanem ISTENTŐL EREDT a GYERMEK, akire MUTAT.


6, A VÁRANDÓS ANYA szobrán a gyermek kör feje= ÚR Hangsúlyosan kiemelve a szem és az orr= ISTEN. 


7, A testéből a here és a nemi szerv látszik, ami azt írja= FIÚ

8, A szobor talpazatán IMAKSaD vagy Íme Urad a jobb oldali jeleket nem tudjuk megfelelően kinagyítani és értelmezni, de ezt mind összeolvasva értelmes, vidékies magyarsággal olvasható:

ISTEN AZ URAK URA ÉLETET AD, HATALMAS A KARJA, AKI megVÉD. A születendő GYERMEK ISTENTŐL ERED, az ÚR ISTEN FIA lesz. IMÁDJUK...


A Bibliából tudjuk, az ős evangéliumban Isten megígéri a megváltót az emberiségnek, ennek a magyarul írt bizonyítékát találtuk meg. Isten szava magyar volt...? 15.000 éves magyar írással és olvastam először.

Mivel közkincs, szabadon publikálható, "Kissúrék rovás olvasatai" származás megjelöléssel.
 

A talpazaton mivel az írásjelek nagyon rosszul kivehetők, itt mutatom be az olvasatát. Három módon is olvasható, mindhárom értelmes és magyar eredményt ad. Egymást nem zárják ki, rokon értelmű szavak, amire csak a magyar nyelv képes:

 

 

anya-gyermekevel-talpazata.jpg

Mivel közkincs, szabadon publikálható, "Kissúrék rovás olvasatai" származás megjelöléssel. 2011.

Karácsonykor Isten Fia, Jézus Krisztus, a Megváltó születését ünnepeljük.

Tudták, hogy a Karácsony magyar szó?

Az aláhúzottra kattintva másik honlapra lépve elolvashatják.

 

Jézus születése a Biblia szerint (Katt az aláhúzottra.)

 

Ki volt Jézus, egy magyar kutató szerint? (Katt az aláhúzotttra.)

 

A Megváltó Jézussal kapcsolatos írások még sok kutatást igényelnek, főleg ha azt állítják, magyar volt, magyar nyelven beszélt. Ebben ismereteink szerint tudok de nem akarok véleményt kialakítani, csak kérdezünk, a többi a tudósok feladata.

Tény: az általam fent bemutatott lelet magyarul jól érthető.

Megtalálták ékírással a mezopotámiai régészek Jézusról szóló jövendölés másik fontos leletét. Katt az aláhúzottra. A cikk címe: Jézus születésének időpontja a kutatások alapján
Írta: Teres Ágoston SJ.

Wass Albert: Karácsony igaz története (katt az aláhúzottra.)

 A három királyok magyarok voltak? (Katt a másik honlaphoz.)

A bölcsek képét látják a feljjebb levő honlapon. Egy párizsi múzeumban őrzik. Nézzük mit írnak:

Latin nyelvű kódexben itt írják le először a nevüket, és nézzék, magyar van latinra csavarva:

1, GATHASPA ( Kincstáros, főkincstáros.) Gáspár.

2, BITHISAREA (Bál óvja a királyt, vagy Bál az úr, a föld ura. Fekete bőrű  volt a hagyomány szerint.) Baltazár.

3, MELCHIOR ( A fény királya, erős ember. Méd úr.) Menyhért.

A Biblia szerint: Jézus a Júdeai Betlehemben született, barlangistállóban. Jász-ólban, jászolban aludt a kis csecsemő. Tehát a jászok még ott éltek? Ők a titokzatos jebuzeusok (jászok), akiktől Dávid  király elfoglalta Jeruzsálemet?

Mai kutatások szerint a Júda beli Betlehem 300 évvel későbbi, mint ahogy Jézus született. A gallileai Betlehem, amiről semmit nem mutatnak be, ősibb Jézus idejénél. És arra van Na+sa+rét (Nagysárrét) is.

A bölcsek csillagának leírását látják a lejjebb levő képen. Állítólag Párizsban van.

Az agyagtábla töredéke Kr. e. 7-re teszi a csillagjelenés idejét.

Babilonban(=Baba Ilona, Tündér Ilona városában találták a régészek. Erről még e honlapon bővebben írok.)

 

babilon---baba-ilona-varosabol--jezus-szul.-lelet.jpg

 Szippar = Szép Pár volt Baba Ilona=Babilon előző neve. 1925-ben Paul Schnabelnek sikerült megfejtenie, a táblán le vannak írva a Kr.e. 7-re várható fontos csillagászati események.

Szenzáció: a Betlehemi Csillag: Jupiter és Szaturnusz bolygók találkozása a Halak csillagképben. (Korabeli nevük: Jó-pater és Sag-megar az idegen nyelvű kutatók szerint.) Mind magyar név:

Magyarul jól érthető: Jupiter = Jó pater= Jó Apa, atya a csillag neve.

Mezopotámiában (=Mezőföldön) a magyarok csillaga = Sag Megar = magyar+ság.

A beszélt nyelvet E-megir = a-magyar nyelvnek mondták.

Lakóit: Engar = hungárnak, engari= hungari -nak nevezték.

Az országot KI ENGRIA (Kő - föld, ország értelemhatározó a KI=KŐ szótag.)

ENGRIA = HUNGÁRIA néven emlegették.

Mezőföld urát: Honősnek, Oannésznek nevezték. Hon, Honur, Hungár, Hungari, Hungaria, ungár elnevezés jeletette Istent is és a királyt is. Később az országot és a népet. (Ezekről a tényekről e honlapon lejjebb még írok, keressék a tartalomjegyzéket a címlapon.) Katt az aláhúzotra a címlaphoz.

ELUGELU v. LUGAL MAGURRE = ELŐKELŐ MAGYAR az uralkodók egyik megnevezése.

Ur Nammu = Úr Nemből való király.

Jézus látogatói MÁGUSOK = magaruk= MAGYAROK voltak. Szírián keresztül mentek, régies nevén AMURRU TARTOMÁNY a móri, mauri (MAGYAR TARTOMÁNYON ) át vezetett az út.

Az út 1200 Km volt, Damaszkuszon (=DÁMASZÉKEN) keresztül vitt az út Jeruzsálembe (Hiero-solyma = Szent /HÍRES SÓLYOM) városába.

Vajon köthette-e Isten a maga kegyelmi hívását egy ilyen csillagjóslási ügyhöz? Ráadásul magyar nyelven?

A bölcsek csillaga látható jelenség volt az égen, és ISTEN JELE VOLT.

A magyar bölcseket a tudományuk indította útnak, és felismerték Isten jelét.

(A Bibliában Mt.2,11.)

Rövidfilm Jézusról ( Katt az aláhúzottra)

Azután Menekülés Egyiptomba, Héliopolisz =Napváros környékére,

Asszuán (Asszony-hon) ON-városnak = Hon (=Hun)-város volt a régi neve. (Mt.2,14.) Tehát Egyiptomban is magyarul beszéltek a görög és latin mellett.

Nevelkedett Nagysárréten (=Nasaret), meghalt Szent Sólyom (=Hiero Solyma) városában.

Jézus titkolt neve (katt). Karácsony ünnepe.

(A honlap címlapján levő tartalomjegyzékben megtalálják az írásos, képes bizonyítékokat. katt az aláhúzottra a címlaphoz.)

Párthus birodalom-Anahita Cybele Istennő ként elnevezett lelet:
 Az Ai Khanumból származó tárgyak egyik legérdekesebb, csodálatosan szép darabja egy aranylemezekkel dekorált ezüst díszkorong.

A kép alatt olvassuk el a képírását:

partus-bir.-anahita.jpg

Csupa magyar szimbólum: Nap, Hold, Arany Atya Isten, Boldogasszony, Magyarok (magaruk= oroszlánok) húzzák a szekeret (=Szék+urat, ország urát, aki ha jól látom Úrnő). Az oltárnál a pap fején madár = magyar pap. Keze alatt kehely, ez bor áldozat az ég urának. Az Úrnő feje fölé egy szolgáló napernyőt tart, tehát árnyékban van. Az Úrnő keze imádkozó állásban van. A szárnyas alak egyik kezében a gyeplőt tartja, másik kezével az Ég Urára mutat a botjával, ami jó nagy, hosszú pálca.

Olvassuk össze az információkat: A képírás szabályai szerint, a képen látható dolgok hangalakjukkal vannak jelen, ezeket összeolvasva fontos mondanuvalóhoz jutunk.

 Magyarok Nagyasszonyára (Boldogasszony Úrnőre) leszáll Arany Atyánk, az Ég Ura árnyéka. Úgy amint a Nap megvilágítja a Holdat. Angyal közvetít Isten és az Asszony (értsd: Úrnő) között. A magyar pap bor áldozatot mutat be az Égek Urának. Isten akarata irányítja a magyarok (=oroszlánok) szekerét (=szék urát, úrszékét, országát), kereke is napszimbólum, az egész kép mozgásban van,tehát a jövőben következik be a leírt jövendölés.

Mindez a Bibliában is ismétlődik. Szent Sólyom = Hires Sólyom = Hiero-solyma városában mely ma Jerusalem az ősidőkben Melkizedek a magasságbeli Isten főpapja is kenyér - bor áldozatot mutatott be a Biblia szerint. Jézus is kenyér+bor áldozatot mutat be, és test+vér áldozat, csak a magyar nyelvben lesz belőle új szó: testvér.

/A kép olvasata  Mivel közkincs, szabadon publikálható, "Kissúrék rovás és képírás olvasatai" származás megjelöléssel./

A kép eredetije katt: vilagbiztonsag.hu/keptar/displayimage.php

Az igazi Jézus katt a cikkhez: www.azigazijezus.hu/php/page.php 

Szokatlan hangú írás, de hagyjuk meg az írói szólásszabadságot.

 Néhány idézet a cikkből: " Jézus egyenesági leszármazottja vagy...

 ...az Úr Jézus Nimród király családjából származik és nem egy ... nemzetségből. Bizonyára hallottad már ezt a közhelyet. - Nagy vadász az Úr előtt. E kijelentés nem másra, mint a Földkerekség első királyára, Nimródra vonatkozik. Azonban az sem lenne baj ha ismernéd még a másik két nevét is. Az egyik Ménrót, a másik pedig Ninkurság, ki annak az EN-LIL-nek a fia, (Élő-Lélek) kit a sumér testvéreink imádtak. Nem volt Ő más, mint az a lény, akit később az Öreg Istennek neveznek a Magyarok. Na akkor most egy kicsit visszaugrok Nimródhoz, mert azt még nem közöltem, hogy az Ő édesapja nem más, mint Kám, akit más néven, hogy egyszerű legyen a dolog még Kusnak is neveznek. Na tehát most épp ott tartunk, hogy lassan észre kell venni azt, hogy az a Nimród, akit Kám nemzett, lett a földkerekség első királya, kiről a bibliai Mózes azt tanította, hogy: Ő kezdett először hatalmassá lenni a földön.

Azt, hogy ki Nimród, ezt a székely írású Régi Magyar Énekek határozottan így hirdetik: hogy KÁM magva a Hungár. Most pedig szenteljünk egy kis figyelmet nagyhírű krónikásunknak, Kézai Simon mesternek, kinek Ménrótja, egyúttal Thúróczi Némrótja, ki Assyriában, Hevilát földjén telepedett meg, ugyancsak Kámföldről, azaz Agyptomból költözködött ki. Igen, Egyiptom....

...a Mi népünkről szólnának az írások. Az, hogy most mi jutott az eszembe? Nem más, mint hogy a sumer történelmet már akkoriban elkezdték meghamisítani. Sumer másik neve, mármint ahogy a bibliában írják, Sineár. Mivel itt ebben az írásban semmi sincs véletlenül, leírom hát, hogy itt található az a Babilon, amit a zsidó Jehova rettenetesen utál, hisz kiadja az utasítást, hogy ,,nosza zavarjuk össze e nép nyelvét, hisz ennek nyelve egy és így ezek megértik egymást. Ezt mondja, ,,nosza szálljunk le és zavarjuk össze”...

...az Úr Jézus szavait a Könyvek Könyvébe, miszerint a Sátán atya és Jehova egy és ugyanaz. Nem rossz ezek szerint hány isten is van a könyvek könyvében? Szerintem egy csomó. Nem én mondom hanem a könyv! ...

Ezek után ezt is meg kell, hogy tudd! Jézus Urunk, figyeled amit írok? Jézus Urunk tehát nem lehet zsidó, hanem Magyar. Amikor megölték, népét Pártusnak nevezték. Mármint azt a magyar birodalmat, amelyben élt és halt. Tehát a pártusok is a magyar család, faj tagjai. Mivel igazából nem tudom hallottad-e hírét ennek a hatalmas nagy birodalomnak, mely az ókor oly nagy és hatalmas birodalma volt, hogy még a római birodalom sem merte megtámadni.

Már engedtessék meg de ha van szemita faj és azt a nevén lehet nevezni, akkor mi is nevezzük meg fajunkat, amely Magyar...

Jézus sem nem zsidó, sem nem szkíta vagy árja és nem is magyar. Csak a Pártus Birodalomba születik le, mert minket, magyarokat választott... 

A Pártus Birodalom i.e. 235- i.u 430-ig létezik. Ez a Birodalom az akkori világ egyik leghatalmasabb birodalma...

Ugye Istennél, a Legfelsőbb Személynél kizárhatjuk a véletlen leszületés esetét. Ugyanakkor bátran felejtsük el azt, hogy fogantatott a Szent Lélektől. Gondold csak el, milyen isten az, akinek segítségre van szüksége ahhoz, hogy megnyilvánítsa Önmagát. Na meg azért szép dolog ám az is hogy egy magyar testben levő nőnemű élőlényt, történetesen Máriát lezsidózzák. Amikor is nem más Ő, mint az Adiabenei hercegi család tagja. Persze megértem Őket, hisz ki ne szeretné ha Isten ha rövid ideig is, de az ő népe közé születik le...

Az arab apokrif evangélium szerint már Zarathustra megjövendölte, hogy eljön a Messiás. Ezen arab ev. VII. része így írja: Lőn, hogy amikor az Úr Jézus Júdea Betlehemében Heródes király idejében, megszületett, íme mágusok jöttek Jeruzsálembe, amint azt előre megmondta Zarathustra. Az a Zarathustra, ki megalkotta, létrehozta a Zend (Aveszta) jelentése: törvény című, nevű legrégibb Szent Írást. A Zoroasztrianizmus Szent Könyve. Ez a legelső Szent Könyv és ez az emberiség történelmének leggazdagabb Enciklopédia az emberiség történelmében. Ugyanakkor nem más ez, mint a Hun népcsoportunk ősi vallása. Ebben a vallásban a Legfelsőbb Személy neve Ahura Mazda. Régibb, mint az ókori india Védái, a Csing Könyv az ókori Kínában, vagy az ,,Amen Hotep” szentenciái az ókori Egyiptomban. Ez a mienk. Egyik magyar ősvallásunk....

Jézus családfáját olvasva arra a szomorú tényre kell rádöbbennünk, hogy az Ő családfájához semmi köze nevelő apjának, Józsefnek! Bármily tisztelettel is legyek József iránt, ki kell jelentenem, Jézushoz csak Máriának volt köze és senki másnak...

Írásra taníttatja József Jézust...- Előbb a hazai, azután a zsidó betűkre, felelé József”.

Hazai? Hova sorozza, hova értelmezi magát József, ha a hazai és a zsidó között különbséget tesz? Egy biztos, zsidónak nem nevezi, nem számítja magát...

Abban az időben a görögöt és a szkytát egynek vették. Tehát megint egy fontos információ. Nem zsidó, hanem szkíta. Nem én mondom, hanem Ők.

Az arab evangélium 46. r. szerint midőn a gyermek Jézus sarat készítve játszott, ,,Odament a zsidó Hanán fia” stb. és szétrontá azt. Miért emeli ki, hogy a zsidó?... A többi gyermek nem volt zsidó?

...Ezekben a sorokban benne van Jézus urunk nem zsidó léte, lévén Ő szamáriai. Nem tudom tudjátok-e, hogy szamária a rómaiakkal való háború során került a zsidókhoz. Ezt úgy kell érteni, hogy amiért Trianonban elcsatolták, elvették tőlünk a felvidéket és Erdélyt, az ott lakók nem lettek szlovákká és románná. A zsidók tudják is, hisz mondják. Jézus nem is tiltakozik ellene. Miért is tenné, hisz ebben a kérdésben igazuk volt. Ő csak az ördöggel való kapcsolat ellen tiltakozik....

Szt. János ev. XVIII. 36. szerint pedig így szól Pilátusnál az Úr: ,,Felelé Jézus: Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, szolgáim bizonyára harcra kelnének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek” mit is mondd? Megint elkülöníti magát. Ezt mondja - a zsidók kezébe ne kerüljek. Magyarán goj volt. A mienk, és mi az övéi vagyunk...

A nemzettségtáblát, amit szerettek volna elpusztítani, ezennel most közreadom

1. Noé 2. Ham 3. Chus 4. Nimroth 5. Hunor 6. Bor 7. Dama 8. Keleed 9. Keure 10. Kear 11. Beller 12. Radar 13. Othmar 14. Farkas 15. Bondofard 16. Buken 17. Csanad 18. Rudli 19. Bejtur 20. Mike 21. Miske 22. Ompud 23.Kulcje 24. Leuente 25.Leel 26. Zamur 27. Zambur 28. Bolug 29. Bocju 30. Zoltan 31. Berend 32. Kadicja 33 Opos 34. Ethei 35. Sjemein 36. Turda 37. Bendeguz 38. Atila 39. Chaba 40. Ed 41. Vgec 42. Eleud 43. Almos 44. Arpad 45. Zoltan 46. Toxus 47. Geijza...

Tehát nincs semmiféle Mirjam! Mária van. Mária, akit akkor így neveztek akkor nem más, mint a pár ezer évvel azelőtt testet öltött Anahyta Istenanya. Nagyon kérlek figyelj mindenre amit ide írok. A Talmud róla is megemlékezik, mármint Máriáról ha nem is a szeretet hangján. Ne is csodálkozzunk ezen. Máriát, az Istent szíve alatt hordó asszonyt egyszerűen ...(sértő szó)... nevezi. Ez van. Ezzel most nem kell foglalkozni. Az Ő szempontjukból ez teljesen normális, hisz nekik ott van Jehova, akivel ők szövetséget kötöttek ...

Mi ezt nem így szoktuk. Mi a szívünkkel, szeretetünkkel pecsételünk meg valamit és oda örökre bezárunk és ha hibázik is szerettünk ismerjük a megbocsátást. Ez viszont Istenre természetesen nem vonatkozik, hisz Benne nincs sosem változás. Lehet, Neked úgy tűnik, hogy egy kissé elkalandozunk de nem. Mivel az Úr Jézus nem más, mint az Öreg Isten nem is tudunk elkalandozni Tőle...."

 

2011-februári cikk átmentése e honlapra. 2015.01.31.