Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


69,Galliai rovások

 Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem Galliából, és a kelta-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai-finnugor elméletének módosítását.

Magyar ragozó nyelven minden jel jól olvasható, nincs hímnem, nőnem, semlegesnem.

 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor legyen meg az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk. Írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak, a képek, szobrok, leletek ábrázolásai és az elolvasott szövegek összhangban vannak.

Fontos információ e leletek olvasása előtt...

Galliából, a mai Franciaország területéről származnak a következő leletek.

 Többségüket Glozelben találták az ásatások során, megfejteni az írásjeleket az idegen nyelvű kutatóknak nem sikerült. Döbbenten láttam, hogy a magyar rovásírás betűit olvasom, minden betűt felhasználva a rovás szabályai szerint olvasom, és ma is értelmes magyar szöveget írnak.

 Az ásatások régészei a leletegyüttes korát 14-15 ezer évesre becsülték. Ez a Vízözön előtti kor,  tehát az első írásbeli leletek Európából magyar nyelvűek és megelőzik minden más nép és nyelv leleteit. Előbb voltak ott a magyar törzsek, mint a most ott élő népek, és talán a vízözön volt az, ami elpusztította, vagy elmenekülésre késztette őket.

   Amint az életkörülmények olyanok lettek, a magyar népek Keleti = Kelta elnevezéssel visszatértek.

Róma hamar rájött, hogy a meggazdagodás leggyorsabb módja a gazdag népek kirablása, rabszolgává tétele és kiirtásuk. Julius Cézár (Kazár) Galliai hadjárata során 800 települést pusztított el, és egymillió embert, férfit, nőt, gyermeket öletett meg. ( Az adat forrása National Geographic.) Ennek a népirtásnak a következtében halkult el a magyar szó Gallia területén, és települtek be más törzsek a magyar földre.

 Korábban írtam, jött még pár kisebb magyar bevándorló hullám: Trójából menekülő magyarok egy része Éneász vezetésével itáliai hazát keresett, egy másik része Tours (Trója) névvel várost alapítva letelepedett és új életet kezdett. Másik híres magyar városunk Párizs, a trójai Paris királyfiról nevezték el.) van még Trója (Troyes) is.Trója istene a nap képe az Égi Ló volt, amit Apa-lónak, görögösen Apollónak nevezünk. Innen a trójai fa ló cselének ötlete is.

Megtaláltuk Homérosz magyar nyelven írt megemlékezését kőbe vésve a trójai eseményekről, egy vendégség keretében mesél a Moáb király udvarában. Homéroszról tudjuk, hogy idős volt és megvakult. ez is szerepel a leleten. A Homérosz által megénekelt Trója Hétországban, a mai Törökországban, Dardanelláktól az Ida hegy lábánál terül el.

 A mai Magyarország területén trójai menekültek alapították Szikambria városát a Pilis-Dunakanyar-Buda területen. Atilla királyunk rendbe hozatja, bővíti, királyi székhelye Atilla-vár. Királyaink megemlítik, hogy ők is a trójaiak leszármazottjai, de erről a lenti videó tanúskodik. Gesta Hungarorum 2.rész.

TRÓJA= itT-rója, TuRuL nevünket is ki tudom olvasni a mássalhangzós rovás szerint. Atilla a Turul, a sólyom nemzettség leszármazottja, ma Árpád-házi királyoknak nevezzük őket, de Turul-nemzetségnek nevezi az ősi írás.

 Kisebb menekülő csoportok a Kárpát -medencében rokonaiknál letelepedve Túr, nevű településeken emlékül választották az elpusztított trójai nevet, és van híres szentünk, Túri Szent Mártonunk is. Tours püspökévé választották, és a latint akkoriban mindenki beszélte, érdekes, hogy a magyar Szombathelyen élő Márton magyar település püspöke lesz. Valószínűsítem, hogy még élhettek ott magyar nyelvű lakosok. ( Mint a mai Magyar államból elfoglalt részeken a mai időkben, elnyomva de beszélik az anyanyelvet, ami magyar.)

 A magyar uralkodói udvarban olyan magas színvonalú volt a latin nyelv beszélése, művelése, hogy nincs a latin iratokban helyesírási hiba. A római püspöki udvarban, a későbbi pápa írnokai olyan latin nyelvű iratokat adtak ki, hogy tele vannak helyesírási hibákkal. Akkor ki volt a kultúra központja Európában?

 Miért kellet a latin? Hogy a barbár népek megértsék, miről is van szó. Természetesen Atilla királyunk megkímélte Rómát, kinek a kérésére? Egy angyal jelent meg neki. Isten csak szent embereknek üzen angyalokkal. Még a pápa sem látta az angyalt. Mekkora fegyelem volt a magyar seregben, mikor a fizetség a zsákmányolás lehetősége volt, erről lemondjon, hogy vissza fordítsa haderejét? Tudjuk, Atilla apja Bendegúz, az ő őse Nimród, annak őse Noé. Atilla leszármazottja Ügek, Álmos (Úr-mása = Szent a jelentése), fia Árpád, leszármazottja Géza és István (István szó jelentése a latinban Korona) a Vajk nevet egyetlen ősi iratunk sem írja. Viszont Gizella bajorrá lett avar törzs, Bulcsú vezér leszármazottja volt. István az ország szétdarabolását megakadályozta, ez után német iratok szerint 10 évvel nősült, és vette feleségül Gizellát. (Koppány - koppant, nem Atilla leszármazottja a salzburgi püspökhöz húzott, birtokai nyugaton voltak. Az erdélyi Gyula keletre húzott, Konstantinápoly befolyása alatt volt. Ajtó úr, Ajtony délre húzott. A honegyesítő István megakadályozta Magyarország feldarabolását, a többiről később... Szent István sokadszorra egyesítette a Kárpáti hazát a hét magyar segítségével, akik megesküdtek, hogy Álmos utódait ők, és utódaik mindig támogatni fogják... semmi nem írja, hogy István vezette be a kereszténységet, de Árpád előtti magyar sírokban ereklyetartós nyakban hordott kereszteket találtak. (Minderről bővebben hallhatnak a fenti videóban.)

 

Galliai lelet, a vízözön előttről:

Ha csak időszámításunk előtti, akkor is magyar nyelven van, a jelentőségét nem csökkenti a kora.

Keve úr az ezermester

 

ezermester-gyuruje.jpg

 

A gyűrű a kép szerint kőből vagy agyagból készült. A jobb oldali párhuzamos jelnél próbálkozunk, mert itt fordulnak az írásjelek, melyek szerintem föniciai (fenicei) magyar jeleket is tartalmaznak.

 

ezermester-b.jpg


A párhuzamos jel: Gy utána lefelé a mássalhangzók: R,K,V,F,K,D,SZ,K,T (gyanús, hogy a legvégén a T a tárgyeset jele, még ha sok ezer éves leletről is van szó, és feltételezzük, hogy magyarul van.
A Gy-től felfelé balra az írásjelek GY,S,B,V,R.

 

A korong gyűrű méretét nem ismerjük.  Ha a képírás kör alakját is olvassuk a külső és belső perem is egy-egy Úr szót ír.


Most olvassuk egybe magyar hangrend szerint, ha értelmes, akkor magyar lelet.
1,sor: eGY úR KeVe, Fá(t), Kő(t), DeSZKáT
2,sor: eGYeSBeVeR.


Ma is így mondanánk: Egy úr Keve, fát, kőt, deszkát, egybever. Tehát a Keve nevű ezermesteré volt a gyűrű. (Ha úgy olvasom köve és nem Keve, akkor is értelmes.) Ma is kapnak az iparosok jubileumi gyűrűket, emlékplaketteket a munkájuk elismeréseként.

Galliai rovás korong, a fazekas

fazekas-gyuruje.jpg

 

fazekas-b.jpg

 

A rovás gyűrűt, a K-tól jobbra körbe olvassuk az rovásbetűk szerint.
K GY B L S T M S SZ B F ZK T SZK B NI
MAGÁNHANGZÓKKAL: Kő eGY BeleS TeMeeS SZeBb FaZeKaT eSZKáBáNI?

Magyarul van, mai írással, ma is jól érthető: Kő egy beles, termetes szebb fazekat eszkábálni?

Ma is így írnám: Akarsz egy jó fazekat?

 A fővadász

fovadasz-gyuruje.jpg

 

fovadasz-b.jpg

 

 A rovás olvasását az X= rovás B jelétől kezdem és sz utolsó állatfejnél fejezem be. Az állatok rajzát képírásnak és egyben rovásírásnak is látom. 
1, Rovás olvasása jobbról az őz orráig. B KS Ő SZ TH GY M S Bé KéS ŐSZeTH eGY eMSe

2, Lány -őz feje: fülei V, szeme UR, nyaka:NAK= VéÚRNAK az orr jeleit nem tudom olvasni de szerintem: VezérÚRNAK
3, Háromszög: KSL= KéSseL (főniciai jel)
4, Fiú-őz feje: szarva:N Szarv másik íve és homlok: L, Szája:SZ, Szeme: ÚR, Orra: O, Homlok és szájív együtt:M. Összeolvasva: én leszúrom.
Az egész összeolvasva: Békés őzet egy emsét Vezér Úrnak késsel én leszúrom..

(Bizonyára a másik oldalon folytatódik az írás, talán ő a fővadász?)

Gyanús, ha több hasonló is van, nézzük a többit is.

Galliai lelet- képírással

bone_whistle.jpg

Nap+kör az úr jele, képírással:Napúr, alatta a kör= Úr.

Egy méltóságcímet ír, tulajdonosa nagy úr lehetett, 15 ezer évesre becsülik a korát. Talán furulya töredéke és díszítése. Csak díszítés lenne? Akkor nem tudnánk magyar nyelven olvasni és érteni.

Más nyelven lenne? Mért nem tudta senki sem előttünk publikálni? Mert nem ismeri a magyar képírást és a magyar nyelvet!

Szarvas medál Galliából

szarvasos-dombormu.jpg

Nyakba akasztható szarvas dombormű.
A hátától a fej felé olvasva az agancsok rovás betűket formáznak.
NaGY SZ eNT
Szem+orr képírása egybecseng: SZEMÚR
Nyaka: Nyak, Nyak és törzs összekötésében: rovás S, Lába: T Másik lába: N
Összeolvasva: Nak ISTEN= Nagy Isten
Hátsó lábai: aba= ATYA A kör jele, amibe a bőrszíjat fűzték: ÚR.
A medál írása magyar nyelven: NAGY, SZENT, SZEMÚR, NAGY ISTEN, ATYA, ÚR.


 Van regénk a csodaszarvasról…a szarvas képében Isten vezette Hunort és Magyart a két testvért, egy új föld felfedezésére.
 

  ( A lelet olvasatát én publikáltam először, mivel magyar nemzeti kincs, szabadon bemutatható "Kissúrék rovásírás megfejtései" címmel a honlapra való hivatkozással. Először bemutatva 2011 tavaszán. Átmentve e honlapra: 2015-01-30)