Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


68,A kelták keletiek és magyarok

A legtöbb régészeti lelet a Kárpát-medencében található, ez Magyarország.

68-kelta-telepulesek-magyarorszagon.jpg

(Eredetiért katt a képre.)

A kutatók szerint a kelta nép az Európában élt népekből állt össze. Az előttük élt népekről már tudjuk, hogy magyar népek voltak. Az asszírok népirtása, majd a dórok hódítása, spártai hódítás elől kerestek új hazát a menekülők. A fekete magyarok az elsivatagosodás elől vándoroltak Európába…A lexikon kelta nyelvek (népek) gyűjteménye eddigi írásaim alátámasztja.

A kelta művészet a magyar motívumokat mutatja.

Kelta leletek képei Európa minden tájáról.

Az első kelták elnevezéséről Kr.e. 512 körül értesülünk, amikor Dárius (Dór-Jahwe-Ős) perzsa király, hódításokba kezdett. A támadások során a Kaspi (Kos-víz) térségből a szkíták ez időben jöttek vissza a Kárpát-medencébe. (Más szóösszetételre bontva a szkíták=szi-ge-ti-ek.

Az első keletről jött /kelet-ta/ kelet-földi bevándorlók már szárazföldön jöttek. Nyugatra költözésük nem ír háborúkról, népek kiirtásáról, ezért okunk van feltételezni, hogy a magyar népeknél megszokott államrendbe minden gond nélkül beilleszkedtek.

 

Nyugati kutatók szerint egységes kelta nyelvet beszéltek az egész európai térségben.

 

Leleteink alapján tudjuk, hogy Európa első nyelve a magyar volt. A keletről jöttek, kelták, a már itt élő magyarokkal, ligúrokkal, barátokkal, piktekkel, feketékkel, társakkal közös nyelvet beszéltek, és a Termékeny Félhold területéről jöttek.

 

A kelta népnév írása

Kelti, keltai, keltoi, caleti, caledoni, galati, galli, khalti, káldi, emberek voltak.

A habúr folyótól nyugatra élőket nyugati, esti, esthoniaknak nevezték, ezt sok esetben Egyiptom vizsgálatánál leírtam.

A kelta a kel-szó és ta-talaj szó összetétele. Ahol a Nap kel, arról a földről való emberek. Mind azonos a mi magyar keleti szavunkkal. Az összes európai magyar nép, új népnévként a KELTA nevet általános népnévként használta.

Érthető, a név a földrajzi eredetet jelenti ősmagyar logikával.

 

Szent Jeromos írta le, hogy a kis-ázsiai galaták (keletiek) a 4.sz-ban úgy beszéltek, mint a Rajna-vidékiek, akiktől 700 évvel korábban elváltak. Szent Jeromos, a pápa titkára is magyar volt. A Kárpát-medencéből származott, és ő fordította a Bibliát latin nyelvre. Milyen nyelvről fordította latinra a Bibliát? A görög Septaginta (Hetvenes) fordítás milyen nyelvről történt?

 

Stridóvár falu és községközpont Horvát-országban Muraköz megyében van. Szent Jeromos, teljes nevén latinul Sophronius Eusebius Hieronymus itt született Csáktornya közelében 347 körül.

Shopronius =Sopron Eusebius = Özséb, Ős-bő szavunk. Hiero = Szent nimus –nevű?

Csáktornyától 17 km-re északnyugatra a szlovén határ mellett fekszik. Közigazgatásilag Bánfihegy, Erzsébet lak, Gábor völgy, Határörs, Kismagyaród, Prekopahegy, Robádihegy, Szentorbánhegy és Vashegy települések tartoznak hozzá. Mind magyarul érthető.

 

A nem magyar tudósok  megállapítása helyes: az ókorban, Európában, a kelta korban egy nyelvet beszéltek, egymás megértésének nyelvi akadálya nem volt.

 

A mi feladatunk leírni, hogy Kr.e. 6. századtól Kr.u. 1. századig az európai nyelv a magyar volt. Feltörőben a latin nyelv, a hódítók terjesztik. Aki művelt volt, az a magyar mellett beszélte a görög nyelvet. A görög nyelv a magyar és a dór nyelvből létrejött új nyelv és nép, a hellén nép nyelve volt.

"Attila halála és a Hun Birodalom kárpát-medencei részének elvesztése után is a pannóniai kelták (a szittya-hun-székelyekkel együtt) továbbra is itt kellett, hogy maradjanak a DANU-DUNA földjén, azaz az „Anyaországukban“ hisz majd az avar hadseregben keltákkal is találkozunk. A kelták „megélték a római uralom évszázadait, és a baranyai háromszögben átvészelték a népvándorlás viharait.[...] Az avarok oldalán tehát nem csak szkíták, hanem kelta utódok [...] is részt vettek a harcokban.“ (Timaru-Kast Sándor - Kelták és magyarok)

Mit tud róluk a múzeumi ismertető? Más honlapok bővebben számolnak be róla.

Kelta pénzek: (katt a képre, másik honlapon olvashat róla).

68.kelta-penzek.jpg

Kelta ékszer 2500 éves sírból:

68.-kelta-ekszer.jpg

Hajdú-Bihar leletei.

Kelta lelet Itáliában.

3000  ezer éves arany a mocsárból:

68-arany-a-mocsarban.jpg

A cikk alján a keltákról is olvashatunk: AZ ÚJKŐKORTÓL IDŐSZÁMÍTÁSUNK KEZDETÉIG

 

Kelta keresztet talált a Marson egy marsjáró robot?

Kelta kereszt a lexikonban.

Hetényből előkerült kelta karperec.

68-kelta-karperec.jpg

Zamárdiból, Hirdről, és Tiszafüredről is került elő életfa ábrázolás.

Szkíta ékszerek Ártándnál kerültek elő. Más leletegyüttes szintén innen.

Bronzkori ékszerek Szigetszentmiklósról.

Kelta kerámialelet Békásmegyerről.

Gepida fibulák a szilágysomlyói kincsből. (Gepidák törzse a Kapitány törzse.)

A szilágysomlyói lelet része ez a gepida császár-fibula.

Polgár - Kenderföld lelőhelyről származó bronzkori női sír gazdag aranymelléklete.

Csornán előkerült diadém a hunok korából.

2015.01.26.