Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


56,Etruszkok magyar népe

 Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem Itáliából, és hogy az etruszk-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai-finnugor elméletének módosítását.

Magyar ragozó nyelven minden jel jól olvasható, nincs hímnem, nőnem, semlegesnem.

 A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt. A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak! Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel. Végül harmadszor legyen meg az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk. Írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak, a képek, szobrok, leletek ábrázolásai és az elolvasott szövegek összhangban vannak.

ETRUSZKOK

Trója lerombolása után egy fejedelmi csoport a Kárpát-medencébe jött, megalapította Szikambriának nevezett Ős-Budát a Pilisben. Másik csoport Éneász (katt a lexikonra Éneasz = Én az ős) vezetésével a rokon főniciai nép Kerthegy telepére ment, ma Karthágó, amit szintén magyarok alapítottak, első királynője Didó (katt a lexikonra) aki Béla, (Bélus) főniciai király lánya volt. ( A Dido név is magyarul jól érthető Didi, didis, erősen fejlett mellű nőkre mondják.)

Karthágó - Kerthegy (katt a lexikonban). Az etruszkokról mit tud a lexikon, katt.. Amint terjedt a latin bevándorlók befolyása, úgy halkult el a magyar szó is a Héturak földjén..."Településeik az i. e. 10–11. században jelentek meg, előbb a Tirrén-tenger partján, majd a félsziget belsejében, a Tiberis és az Arno folyók közötti vidéken, a mai Toszkána és Emilia–Romagna tartományok területén."

 Legalább 2000 évvel korábban magyar nyelven írtak és olvastak magyar törzseink Európában, mint az Árpád vezette hon-visszafoglalás 895 táján feltételezett időpontja. 

 Az etruszk európai leletek magyarul íródtak, és ma is használt magyar nyelven, nyelvújítás előtti stílusban jól olvashatók. A ragok, az alany, állítmány, tárgy, határozók, jelzők, és egyéb mondatszerkezeti elemek a sok ezer évvel ezelőtti állapotban is a maihoz hasonló formában a helyükön voltak.

56.etruszk-terkep.png

(Etruszk területek és városok. Eredetiért katt a képre.)

Etruszkok magyar népe

Az etruszknak nevezett nép alkotta meg az első magas kultúrát és ezután jött létre a Római – birodalom.

Kr.e. 1000 körül már itt éltek, Kr. e. 1. századig állt fenn ez a Magyarország, majd Róma tartománya lett és ráerőltették a latin nyelvet. Kicsi volt a nemzet és államtudat, nem volt egyesített haderő, és ugyanaz játszódott le mint a mezőföldi mezopotámiai városállamoknál, vagy a kánaáni városállamoknál, egyesével győzték le őket.

Az országot Etruriae, Hetruriae, néven írják. A népet turseni, tyzzheni, tyrseni, etruscani néven nevezik.

Az rr az rs összeolvadásából keletkezett, így tagolva jól értjük a nevet:

TIRR-HENI=TÁRS-HONI emberek éltek itt. Ma is van honfitárs szavunk.

Az ország alapítóját Tyrrhenus vezérnek írják: Társ-hon-őse.

 

A kisázsiai Cilicia kikötőjét a helyiek és a föniciaiak együtt használták. A társas használatról TARSUS-nak, Társasnak nevezték el. Tarsust Parthenia = Part-hona, vagy Barthenia = Barát hona néven is értjük.

Cilicia nevét is jól értjük saját betűinkkel írva: Ki-Li-Ki-a= Ke-Lő-Kő-je, a Felkelő Nap Országa, röviden Napország. Magyar rovásos pénze volt.

Hasonlóan jól értjük a Hetruriae nevet, az egymással szövetséges HÉT ÚR ( fejedelem vagy kiskirály) uradalma, országrésze. A latin Uriae többes számban is ezt bizonyítja.

Etruscani név: (h)ÉT-ÚR-(ő)S-(h)ONa= a hét úrős hona.

Később más törzsfők is csatlakoztak a Hét-úr elnevezés azonban megmaradt. A nép Rasena, Raseni neve Úr – Ős – Honi nevet is használta.

A lexikonban Róma  és Romulus is magyar gyökerekre vezeti vissza önmagát: "...A trójai Aineiasz hajón érkezett Itáliába, feleségül vette Latinus laurentumi király leányát és letelepedett. Fia, Ascanius vagy Julus megalapította Alba Longa városát egy dombháton, az Albanus hegy alatt. Utódai itt 300 évig uralkodtak..." Szabin nők... A két király is elindult egymás felé… hogy békét kössenek és a béke mellett abban is megegyeztek, hogy a két népből egyet alkotnak, egyesítik királyságukat és a két nép fővárosává Rómát teszik.

Tyrrhenos= Társ-hon-ős fia vagy testvére 12 hon szövetségét hozta létre. Ő Tarquinius néven Tarchon=Társ-hon-őse.

Feleségét Tanquil= tanácsos, tanács+él= főtanácsos nő néven nevezhetjük.

A szövetséges lakóhelyek fejedelmei LUKA-MAN= LAK MÉNE címet viselték. E magyar törzsek nagy műveltségűek voltak, de gyengék az összefogásban, így Róma egyesével győzte le őket.

Tarquinius Superbus ( † ~ Kr. e. 495) volt az ókori Római Királyság utolsó legendás királya.

 

Az etruszk nyelvben a hangsúly a szavak első szótagján van, a kemény hangok gyakran lágy hangokká átalakulnak. A szókezdő H-hang a régibb korban hiányzik. Ez mind a magyar nyelv sajátosságaival egyezik.

 

Tudták, hogy Istent Aiser, Eiser-nek nevezik, ami azonos az egyiptomi leleteknél Osir-Ősúr, vagy a krétai Zeus - Az Ős nevével.

Az etruszk írás a rovásírás, akárcsak a szkíta-hun-magyar-főniciai-kisázsiai-krétai-mükénéi területeken talált és bemutatott írások.

Rövidfilm egy etruszk kutatótól, katt: Részlet a Magyarok Etruriában című filmből.

Mint látják, magyar nyelven közeledünk-e szövegekhez és bizonyítottuk, az etruszk nyelv is a magyar nyelvek családjába tartozik.

 

A római kultúra etruszk kultúra. Az etruszkok magyarok, így a kultúra alapja a magyar kultúra. A megválaszolatlan kérdések a következő pontban következnek.

2015-01-21