Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


55,Mi indította el a magyar népeket?

Mi indította el a magyar népeket?

A pikt, fekete, kus és a maúri magyar népek a tengerpart mellé és a könnyen megművelhető folyóvölgyekbe költöztek.

 

Az elsivatagosodás hatására sivatagi népek elfoglalták a sivatag peremvidékén lévő Só-Úr várát. (A népek ettől fogva só-men-ti, homokszem-földi: sze-m-i-ta népnek nevezték magukat. Uruk a Só-úr, sivatag ura, ebből lett Assur, asszír elnevezés. Erdélyben ma is sónak nevezik egyes tájakon a homokot.)

 

A nomád népek itt a peremvidéken gyülekezve, először lassú beszivárgással, majd fegyveresen rátámadtak a szántó-vető magyar népekre és városaikra.

Módszerük a gyilkolás, elűzés, terror. Asszíria nagyhatalommá válásakor rájöttek, hogy a meggazdagodás leggyorsabb módja a szomszéd népek kirablása, elvenni a másik vagyonát. Az őslakókat pedig kiirtották.

 

Az ősi nyugati krónikák népei is így tettek:

Leírják, hogy a Kárpát-medencei magyar népek tejjel, mézzel folyó országban élnek. Leírják a magyarok kirablását, gyilkolását. Ezután szekérszám vitték az ARANYAT, és a többi zsákmányt.

 

Leírták, hogy e rabló hadjáratokból nagyon meggazdagodtak.

Ki akkor a barbár?

Ha a magyaroknak Keleten és Nyugaton volt bőven mindenféle, ami értékes: arany, élelem, gabona, zöldség, gyümölcs, erdők, állatok, értékes ruhák. A nyugatiaknak és a sivatagi keleti népeknek meg nem volt ilyen?

 

Ki volt az első gyilkoló nép a régi keleti őshazában?

Kr.e. 1116-1078 közül uralkodott 1. Thiglathpilesar. Meghódította, legyilkolta Libanont, Kappadóciát, Hétországot (hettiták), és megindult Kánaán felé. A tömeggyilkolás akkora félelmet keltett a magyar népekben, hogy tömegesen megindult a nyugatra vándorlásuk.

 

A Kárpát-medence magyar lakossága nem maradt mindig helyben. A természetes utak mentén haladva a Duna mentén nyugatra és még tovább vonultak. Dél-Európa part menti lakosságának letelepülését korábban már megismertük.

 

Mai nevén Ausztria és Németország felől folyik a Duna, aminek partjai mentén a népfelesleg letelepedett.

Másik magyar csoport az Elba (Él-isten nevünk), Odera (Oda+Ra-isten nevünk), Visztula (víz, vis, visz és túlsó nevünk, vízen túlra) által határolt területen is letelepedett. Ez volt Tóthon, Teuthonia= tót-honja.

Ők a szarmaták=germánok előtt itt élt nép. (Szarmata nagyon ösze cseng a só-úr-matja, földje asszír névvel. Okkal feltételezhetjük, hogy az asszír szövetségből kiváltak jöttek a magyar népek után, azokkal keveredve új nyelvet és népet alkottak. Azé lett az ország és nyelv, aki szaporább volt.)

A Visztulától keletre Vis=víz tula=tulsó partján túl ma Lengyelország van. Az első benépesült területet Mazurkának, Magyar-kőnek, országnak nevezték. A lengyelek legrégibb etnikai összetevőjét így nevezik.

 

A Balti-tenger (Bál-tengere) mentén Észtország felé (Estonia= Esthon) a magyar népek éltek ősidőktől fogva.

A Duna jelöli ki az utat Európa tájai és a Régi Kelet hatalmas kulturális központjai között. Mindennek a központja a Kárpát-medence Magyarországa volt. Itt a legjobb a termőtalaj, legbőségesebbek a legelők. Arany, ezüst, réz, só fémérc lelőhelyek vannak. Itt alakult ki a világ első öntözéstől függetlenül is működő mezőgazdasága. Itt volt a világon először arany, réz, bronzkori fémművesség. Itt volt a bányászati, kohászati, technikai tudás központja.

 

Európában és az ismert világon mindenki a magyar népektől igyekezett tanulni. Az európai első magas kultúra kialakítói és hordozói a világban a magyar népek voltak, Kárpát-medence központtal.

 

Asszíria vezető szerepével és világhódító törekvéseivel részletesebben később foglalkozunk.

2015.01.21.