Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


52,Brit szigetek, Írország

Brit-szigetek

 

Brit-hon hasonló a briton, breton névhez. Barátok hona, ahol az első hajókkal érkező magyarok partot értek, és új hazát találtak.

52.-brit-sziget.jpg

(Eredetiért katt a térképre.)

A lexikon szerint:

"A régészeti leletek tanúsága szerint az ember a mai Dél-Angliában sokkal hamarabb letelepedett, mint a Brit-sziget más részein, mivel itt az éghajlat még a legutóbbi jégkorszak glaciális szakaszai idején is sokkal kedvezőbb volt.

A Brit szigetek elnevezése és lakói

A magyar népek nyugatra költözését a régi keletről már bizonyítottuk. Krétában, az Égei-szigeteken, Balkán-félszigeten és Itáliában.

Az angol nyelvű kutatók rájöttek, hogy a Brit-szigetek első lakói nem latin vagy germán nyelven beszéltek. Árja típusú ógörög, trójai lakókról szólnak a körülírásaik. Waddell aBrit szó eredeti alakját Prat, Prit, P-R-T és BARÁT formában ismerteti. Az ékezet a második magánhangzón van. A kutató szerint ez azt jelenti, társ, barát, szövetséges. Akkor Brit-hon jelentése Barát-ana= Barát-hona (országa). („The orogonal form of this name Britain was…Barat-ana or Land of the Barats.” Waddell: The Phoenician origin of Britans, Scots and anglo-Saxons. London, 1924. 169. old.)

Az ország Brit-hon = Barát-hon nevéből az emberek elnevezése BRYTHONI= BARÁT-HONI, többes számban Brithonik, Barát-honik.

A szó eredete, értelme világosan érthetően a magyar nyelvből származik.  A barátból az első „A” magánhangzót elhagyták, mikor más szájállású népekkel keveredve új nyelv alakult ki, mint a görögöknél és itáliaiaknál.

 

Kik voltak az első bevándorlók?

Geoffrey püspök (1140 körül) írta le: Kisázsia, Kánaán, Főnicia, Hétország vidékéről hajókkal érkező üldözöttek. A  Kr-e- 12.sz.-tól társak, barátok, pártolók néven jöttek.

Trója eleste után Ascasianus (Ős-kusi-hon-ős) Itáliában telepedett le. Az unokája volt Brutus. Követőivel el kellett hagynia hazáját, mert véletlenül megölte apját.

  Először a Loire folyón hajózva, partra szállva megalapította Tours (= Trója, Túr) városát. A piktekkel nem tudott békében élni, ezért népével elhajózott Albionba (=Fehérvár). Itt élő piktek megijedve a szigeten beljebb költöztek. A maúri magyarok ellenálltak, de Brutus legyőzte őket és Albion ura lett.

  A megszerzett területet Brutusról elnevezték Britain-nek. A lakók brit-honiak lettek. Fokozatosan az egész sziget az uralmuk alá került és egyesülve fővárosuk Új-Trója lett. Ma Londonnak nevezik. ("A név nem latin, hanem kelta eredetű...')

 

A mai Anglia területét az i. e. 1. évezred folyamán a kelta törzsek közé tartozó britonok (vagy ókori britek) lakták így a rómaiak nevezték el az itt élőket, de a legnagyobb kelta törzs nem a brit volt, hanem a belga." Már tudjuk, a kelta, keleti rokonság a Régi Keletről indult el az asszír népirtások hatására. Kánaáni térség Bál, Bél néven tisztelte Istent. Belga = Bél+ka/ga = bél kő, bél országa népét jelenti az értelmezésemben.

 

Délnyugaton van Makar és Magor helység.

Van továbbá Weszt-Mor-Land (Nyugati Mór Föld), Mozergh = Magyar.

52.-westmorland.jpg(Eredetiért katt a térképre.)

Cumberlandban találjuk Mosser falut = Magyar falu.

 

Skóciában

Dr. Baráth Tibor írja, hogy kutatásai szerint egy Skota nevű egyiptomi hercegnő, (később királynő lett) jött hajókkal, és népesítette be követőivel a területet, róla Skóciának nevezik a mai napig. Ezt más forrásokból megerősíti Száraz György fordítása is. Azt már bizonyítottam, hogy az ősi egyiptomi nyelv magyar nyelv.

Aberdeen templom védőszentje St. MACHAR és ST. MACKER. („Waddell vizsgálatai szerint Michael név is a Machar változata, melynek Mihály betűit Hétországban és Egyiptomban Makhur, Makhiar, Mekhir alakban használták. DE ennek helyes kimondása Machar.” Értjük: MAGYAR.

52._st._machar-s_cathedral-_aberdeen.jpg(Szt. Machar Székesegyház.)

A Don nevű skóciai folyó mellékfolyója Urie = Úri. A völgyében rovásírásos kőoszlopot találtak.

A lexikon szerint. " A népcsoportok mintegy 11 ezer évvel ezelőtt érkeztek Skócia területére, miután a jégkorszak jégpáncélja visszavonult északabbra. Mai tudomásunk szerint mintegy 9500 évvel ezelőtt építették itt az első állandó házakat és hatezer évvel ezelőtt az első számottevő falvakat."

 

"Skócia írott történelme a rómaiak érkezésével kezdődött. A Római Birodalom elsősorban a brit fősziget déli és középső részét, a mai Angliát és Walest foglalta el – ezekből alkották Britannia provinciát – de rövid időre Dél-Skócia egy része is római fennhatóság alá került. Az ettől északra fekvő területet a rómaiak Caledonia néven ismerték; itt piktek éltek, nyugati részén, a mai Argyllban pedig gaelek. A pikt földön jött létre északon Fortriu királysága, a Skót Királyság létrejöttét azonban csak 843-tól, I. Kenneth trónra jutásától számítjuk, aki uralma alatt egyesítette Skóciát, a pikteket is beleértve."

 

(Skócia térképéhez katt.)

 

Ír sziget

Feljebb olvastuk: A megszerzett területet Brutusról elnevezték Britain-nek. A lakók brit-honiak lettek.

Brutus után egy kisebb hajóflotta is érkezett Partolon vezetésével Kr.e. 395 körül. Az emlékezet szerint őket a spártaiak űzték el kis-ázsiai hódításaik során.

Ciliciából menekültek. ( Ki-li-kia= Ke-Lő-Kő-je,  A Kelő nap kője, országa.) Innen magyar rovásos pénzt is bemutatunk.Kb. 1000 főre becsülik a kivándorlókat. Aki az elköltözést pártolták, partoloim = pártolóim néven lettek ismertek. Egy részük az Ír-szigetről Skóciába is átköltözött. Pártoló király egyik fia a népszaporulat egy részével az Orkney-szigeteket népesítette be, őt is Pártai-nak nevezték. (Pártások, pártusok, pártolók szavainkkal összecseng.) Itt is kör alakban elhelyezett Ménhíreket, és más ősi leleteket találtak.

52.orkney-menhir-kokor.jpg

(Eredetiért katt a képre. Ménhír kőkör, 53. címnél tárgyaljuk.)

A mai Pannonhalmáról és Szombathelyről származó Túri Szent Márton püspökként a már előzőleg említett Tous (Túr) városban élt. Szent Patrik pedig Szent Márton családjából (rokonságából) származott. Ő az Ír sziget híres püspöke lett. Mindenütt magyarokkal és magyar népek rokonságával találkozunk.

52.ir-sziget.png(Eredetiért katt a képre.)

Északi részében egyik megye Armagh. AR-MAGH = mag+ar= Magyar. A püspök székhelyének neve is: Magyar.

Derry (Derű, Déra?) megye városa Maghera = Mag-helye, Mag-ura, mindenképp a magyar névhez jutok.

 

A lexikon szerint: "Az utolsó jégkorszak idején a mai sziget jórészét jég takarta és összeköttetésben állt a kontinenssel. Területe mintegy 9000 éve lakott. Kőkorszaki lakói a Kr. e. 8. évezredben érkezhettek és a következő 3-4000 évben kultúrájuk a mezolitikusból a fejlett neolitikusig fejlődött. A Kr. e. 2500 körül kezdődött bronzkor idején fejlett arany és bronz díszek készültek a szigeten. A vaskor időszaka a szigeten már a keltákhoz kötődik. A hagyományos elméletek szerint Kr. e. 8. és 1. század közt több hullámban érkeztek a szigetre..."

Megtudtuk, hogy:

A maúri – magyar bevándorlók hajói az érintett részekre futottak be, a nyugatiak keltának nevezik őket:

Ír sziget északi része,

Skócia északi része,

Brit szigetek nyugati része.

A lexikonok főniciai telepeknek nevezik e helyeket. Részben jól írják, mert a Kánaánban élő maúri-magyar néprészünk tagjai voltak.

A főniciai – kartágói hajós magyarok Európában a tengerpartok közelében található fémérc lelőhelyeknél létesítették kereskedelmi telepeiket, városaikat. A fekete magyarok – piktek pedig szívesen bányásztak jó fizetségért. Az ércbányák környékén pikt helynevek is találhatók.

Más összefüggések:

Trója eleste után a Kárpát-medencébe is települt egy fejedelmi csoport a kíséretével:

"Ezek Trójából, annak pusztulása után, Pannóniába jöttek, amit egykor, Nagy Sándor idejében Felsö-Görögországnak hívtak, és a Si- can-hegy tövében, az Ister folyó mellett - amit németül Donau-nak neveznek - egy igen erös várost alapítottak"

Az Árpád-kor krónikásai a XII. és XIII. századbeli írásaikban már elég sok adatot közöltek Attila városáról, Sicambriáról. Anonymus pl. azt írja krónikájában, hogy Attila, a hunok vezére a Duna mellett királyi lakot alkotott magának a felső hévizeknél, azt erős falakkal megerősítette, s az ott talált régi műveket megújíttatta. Ezt várost az ő korában a németek Etzelburg-nak, a magyarok Budavárnak neveztek." Teljes cikk: http://albaregalis.hupont.hu/2/sicambria-az-osi-varos
 

Tours – Túr város püspöke volt a magyar származású Túri Szent Márton, aki előzőleg Pannónia tartományban szolgált katonaként. Pannonhalma=Szent Márton hegy, Savaria = Szombathely. Szent Patrik Írország védőszentje Szent Márton rokonságából származott.

Atilla királyunk győzött Galliában, Aetius felett. A feljegyzések szerint nem volt nagy ütközet, mert személyesen ismerték egymást, a római elismerte, hogy nagy gyilkolás lenne, mindkét sereg sok embert veszítene, ezért a csatatérről visszavonult.

Párizs a páros szigeten épült. Páris trójai király fia ide menekült és szervezett új hazát a megmenekült hettita= hétországi magyarokkal. A menekülők egy másik csoportja a Pilisben telepedett le, ők alkották Ős-Budát, Szikambriát.

Itt találjuk a kutatandó Pilisi piramisokat.

52.piramisok-a-pilisben1.jpg

(Piramisok a Pilisben. Eredetiért katt a képre.)

 

2014-12-26.