Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


51,A fehér magyarok érkezése

A fehér magyarok első bevándorlói

Kr.e. a 3. évezred közepén, tengeri úton, hajókkal érkező emberek jöttek Dél és Nyugat Európa tájaira. Az irodalomban a fehér emberek telepeit főniciai kereskedelmi telepeknek nevezik. Ők szintén maúri magyarok voltak a kánaáni térségből. Az Ószövetségben is szerepelnek hajós és kereskedő népként.

 

A főniciaiak kikötőket és telepeket létesítettek, főleg érclelőhelyek jól megközelíthető közelségében, vagy stratégiai fontosságú partokon. A bányákban a helyben lakó pikt, kus, (fekete magyar) munkavállalók fizetésért dolgoztak.

Ősi szimbólumaik a madár (sólyom, turulmadár) és az oroszlán (magaru) voltak. Az Égei és Balkán térség után Szicília, Itália, Franciaország, Spanyolország, Brit-szigetek volt az útvonaluk.

51.karthago.jpg

(Eredetiért katt a térképre.)

Észak-Afrikában a központjuk Kerthegy = Karthágó volt. Megara, magyar urak városrésze, villanegyede volt a város legértékesebb helye. Itt már nem hun, hanem PUN néven szerepelnek és alkottak államot, de erről a római-pun háborúk tárgyalásakor beszélünk. Ma is MAGREB (magyar) országoknak nevezik azt a területet, ahol régen egy magyar haza létezett, a Római Birodalom hódításáig.

 

Szicília

Szicília keleti felét SIKELOI nép lakta: S-iKe-Ló-i= as-égi+ló, Az Égi Ló, vagyis az égboltozaton utazó Nap hívei. Hétországban, Trója elesténél is volt róla szó.

Nyugati oldalon SICANI népág lakott: S-iC-ANi = aS ÉG-Anya-i Az Égi Anya követői. (Az Égei térségben volt róla szó.)

51.szicilia.jpg

(Katt a térképre az eredeti méretért.)

A keleti parton három jelentős települést ismerünk:

Catana = Katona város.

Megara= Magyar(ok) ura városa.

Syracuza= aS uRA K áZA= Az Urak Háza város.

A déli parton:

Gela:Gyula városa, a fejedelem székhelye.

Nyugat felé van Mazara =Magyar-vár is.

Cefalu az északi részen található, a falu szavunkat ma is jól értjük.

 

Itália

Etruszkok, et= hét ruszk= urak. Tirrének = társ+honiak. Később sok rovásos leletet látunk, a rómaiak előtti időből, saját fordításomban.(Egy részük elvándorolt, letelepedésük helye Türingia. Ide jött Szent Erzsébet, egy rokon néphez, de erről máskor emlékezünk meg.) (Katt a térképhez.) "Az etruszkok származására nézve fontos momentumnak tűnik, hogy a Vilusza állammal kapcsolatos hettita dokumentumok ta-ru-ú-i-ša vagy ta-ru-i-ša nevet használnak Trója városára. Ez a névalak pedig kapcsolatot teremt az egyiptomi turusa népével, amely az ógörög nyelvben türszénosz lett. A Trója → etruszk kapcsolat az Aeneis-féle eredetmítoszt erősíti meg." írja a lexikon.

Dél-Itália

Tudták, hogy láb alakú a terület. Kő, ország elnevezéssel írva: Kalábria: Kő-láb-ura földje volt. Ma is Kalábria a neve.

Híres városok, magyar nyelven is érthető nevei:

Úria= Urak városa.

Mandúria= Mén Urak városa.

Matara= Magyar Úr városa.

Cato is leírta, hogy az itt lakókat VERTA MOCORI = magyar népnek nevezték.

 

Baleár szigetek:

Bál Úr szigetei néven értelmezem.

51.balear-szigetek.png

(Eredeti méretért katt a képre.)

Menorca sziget nevét Mén+úr+kő-je szigetnek értelmezem. A lexikon szerint "a sziget jellegzetes megalitikus építményeiről, csak itt található kamrasírokról (naveta), T-oszlopairól (taula), kőfalairól (talaiot) is ismert. A korai baleári építészetre hatással voltak más mediterrán kultúrák is, például úgy vélik, hogy a vakolt faoszlopok használatát a minószi Knosszoszból tanulták el." Előzőleg bizonyítottuk, a Krétai kultúra is magyar kultúra volt.

Mallorca szigetéről a lexikon írja:"

Az első emberek i.e. 5000 körül érkeztek Mallorcára. A sziget természetes barlangjaiban éltek, és vadászattal, gyűjtögetéssel tartották fenn magukat. Az évszázadok alatt lassan benépesült szigetre az első komoly külső hatást a karthágóiak, majd az őket legyőző rómaiak tették...." A főniciaiakról, akik egyik városa Karthágó, Kerthegy volt, tudjuk, magyar népek közé tartoztak.

Liguria: Liga urak, úri népek, ligába, szövetségbe szervezett területe volt Északon 700km hosszú és 150km széles országrész.

Hispánia (Spanyolország)

51-hispania.jpg

(Eredetiért katt a képre.)

A Hispánia nevet Atilla magyar király idejéből eredeztetik. Akkor kapta az elnevezést, mikor itt telepedett le az egyik magyar sereg, akik az ISPÁNOK vezetésével a térség rendezőiként szerepeltek, de erről később lesz szó. A lexikon más magyarázatokkal is szolgál. Kimondhatjuk: Európa rendezői voltak e korban a magyar haderő segítségével a magyar királyok.

 

Nyugati rész egyik nagy területének neve:

Este-Madura = esti, azaz Nyugati Magyar úr földje.

Madrid neve MADARI-TA = Magyar földet, talajt értünk rajta.

 

Ibéria- a félsziget délkeleti része. Eb-uraknak is értelmezem, de valószínűbb, mivel víz melletti terület, Hab-urak, víz menti urak országa volt.

 

Pireneusok - Piros Nagy Ősök hegysége. (A területen nemrég fordítottam rovásról mai betűinkre Álmodóvár rovásos leleteiből néhányat.)

 

 

Gallia (Franciaország)

50.gallia-es-a-bemutatando-magyar-teruletek.png

(Eredeti képért katt a térképre.)

A Glozeli magyar rovásos kövek írásának nagy részét már bemutattam, néhány éve fordítottam a szövegeket mai betűinkre. Korukat a kutatók vízözön előttinek becsülték.

Bretagne-félsziget lakóit bretonoknak nevezik. Népviseletük ma is a mai Kárpát-medence magyar viseletével egyező rokonságot mutat.

Bretagne =barátok (hona). A félsziget ősi neve ARMORICA= Úr-móri-kő. Maúri kő, ország, ahol sok a térképeken a magyar név:

Magor, Moger, Mago-ar, Magwyr, Moguer-i-on = Magyari hon. A magyar név egy kutatás szerint 236 esetben fordul elő Finistete, Cote du nord, Morbihan (előtagja a Mór név) három megyében.

51.carnac_megalith_menhirek.jpg

(Ménhírek Carnakban eredetiért katt a képre.)

"Bretagne-ba i. e. 1. évezred folyamán kelta törzsek vándoroltak be, majd Kr. e. 56-ban Julius Caesar elfoglalta, és Armorica néven a Római Birodalomhoz tartományává tette. Az 5-6. században Délnyugat-Britanniából keresztény bretonok települtek át a területre. Nevét a Brit-szigetek római nevétől való megkülönböztetése miatt kapta („kis Britannia”)." írja a lexikon. ha magyar eredetű törzsek éltek itt is, a Brit szigetet is megvizsgáljuk, ha még a rómaiak is hasonlóan nevezték a lakosságot: Brit= B-r-t= Barát hona.

 

Franciaországban van Lourdes kegyhely, Szűz Mária itt jelent meg a Masabieli barlangnál a Gáve folyó partján, ahol Soubiru Bernadettel találkozott. Ne tegyünk úgy, mintha nem értenénk a neveket:

Lo-ur-des = ló-úr-(tes=)törzse.

Mária magyarul Ma-ari= Magyar Úrnő= Magyarok Nagyasszonya.

Masabieli = Magyar-bél-i. Mai Magyarországon is van Bélkő, Bakonybél, Bélapátfalva, stb.)

Gáve folyó a G/K ősi jele ugyanaz volt: Keve, (kéve?) folyó.

Soubiru = Szabír törzsünk is volt, róla Szabír-ország elnevezését értem, ma Szibéria.

 

Másutt van Mazair-ac= magyar-ág

Mesor-es= Magyar-ez, Magyar-ős.

A Pireneus és Garonne (Garam?) között elterült ősi magyar terület a Vízi - tanya = AQUITANIA. Az ősi időkben, Armorica antea dicta néven ismerték.

Pireneus=Piros Nagy Ős, a Nap, ami a hely északi oldaláról nézve az ősi ember elnevezésében pirosnak látszik.

Armorica= Mauri ország.

50.gallia-es-a-bemutatando-magyar-teruletek.png

Már az őskor óta lakott terület volt, az ókorban Gallia Aquitania néven szervezték be a Római Birodalom közigazgatásába.

Aquitania= Akvi-tania =akva= víz, a tania=tanya szó érthető: Vízi tanya.

Fővárosa Bordeaux régi nevén Burdigala, a város a bor=víz=bíz=folyó partján áll.

A lexikonban:"A kelta biturixek alapították a Kr. e. III. században. Ókori latin neve Burdigala vagy Burdigalia volt."

 

Belgica terület nevéből értjük a Bél isten elnevezést. A már ismert ca, ka, kő ország jelentését hozzá olvasva: Bál Isten Országa. A térképen a népet is jelölik: a nagy B-nél keressék. Bellovaci = Bél lovasai, Bál lovasai. Előtte az óceán felé Caleti, keletiek, keletről jöttek lakhelye.

2014-12-26.