Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


48,Dél-Arábia, Bál emlékoszlopa

Nagyon szép kő, csodálatos magyar szöveget ír.

Négyszögletes sztélé(kőtömb) stilizált emberi arccal. Előkerült a  dél Arab-félszigeten, és Kr.e 1. -3 századra teszik a korát. Írását dél-arab írásnak nevezik de nem tudják mi van ráírva.

 

198--arabia--napotthoni-betukkel-koemlek.jpg

Mit tudok ebből a homályból eloszlatni?

Az írás habos-honi magyar rovásbetűkből áll. E betűkkel olvastuk el a Napotthon feliratot, a nabateusoknak nevezett magyar nép szövegét is. (A nabateusok a Római Birodalom szövetségesei és vazallusai lettek, majd Traianus 106-ban a királyságot Arabia néven provinciává szervezte, melynek fővárosa nem Petra lett. Arabia = A RÁBA = A Ra Habja = Isten vize, vagy papja. Nekünk is van Rába -folyónk!)

E betűkkel olvastam el a sábai kőtáblát.

 E betűk vannak a jemeni templom kőtábláján.

Újabb bizonyítékot kaptunk, hogy az ó dél-arab írás is magyar írás (volt).

 

198--belko-0001.jpg

 

A jól látható vésetet azonnal tudom olvasni, felső sor balról, alsó sor jobbról olvasandó. H N I. K D. B ÉL.

Alsó sor jobbról : K P. Összeolvasva: Honi kőd (köved) Bél képe.

Lemásoltam az írásjeleket:

198--belko-0003.jpg

Összeolvasva: Honi kőd (köved) Bél képe. (Kiderül, csak a képe, nem a kő az Isten. Istent Bál, Bél néven csak ábrázolja.)

 

A stilizált arc is ír valamit a már sokszor bemutatott képírás szerint. Lemásoltam a jeleket:

198--belko-0002.jpg

 

Szemöldök egy madár alakja, jobb és bal szárny: magyar.

Szemei: szem.

Orra: or.

Szája: szág.

A négyszögletű kő a hon, ország, terület jele.

A szöveg: HONI KŐD BÉL vagy Bál  KÉPE.

 A kő értelme az, amit a képen is látunk: a kőemléken a magyarok istenének egyik ősi neve Bál, vagy Bél olvasható.

A képírás összecsengése: MAGYAR SZEMORSZÁG. Az arc az Úr szótagot írja a képírásban, a szögletes kőtömb, mint a hieroglif írásban a hon, ország, haza, földterületet jelenti. Égi szemnek a Napot nevezték. Már korábbról tudjuk, Kolozsvár ősi neve: Napoca, azaz Nap-kő, szintén Napország volt.

Mai szósorrendünkkel a Bél-kő felirata: MAGYAR NAPORSZÁG HONA URA. HONI KÖVED BÁL ISTEN KÉPE.

A név ismétlődik a Kárpát-medence mai magyar helyneveiben is: Bálványos, Bélapátfalva, Bélkő, Bakonybél, Balaton = Az egész környék egy nagy Bál-otthon volt, Beled, Balatonszemes = Bál+otthon+szemes szemes volt a sumér Napisten neve, de néző, figyelőhelyként is értelmezhetjük, Bálványos fürdő...stb.

Vannak kisebb települések, ahol ma is van ilyen elnevezés: pl: Kakasd település egyik részét "belaci" céven nevezik, mi értjük: bel-aci: bél-laki: Bél-laka, lakhelye. Tevel és környékének első fontosabb régészeti leletei az újkőkorból (neolitikum) származnak: ezek egy ismeretlen földművelő nép sírjai ill. edénytöredékeinek írják. A bronzkorban lovas kelta törzsek költöztek a falu mai vidékére. Az egykori harcos törzsek jelenlétét földvárak, sáncok nyomai is jelzik. Tudjuk, a kelta népek, szkíta népek magyar népek.

Egyed neve is fontos tényeket mutat. Nem az egyed - evésből ered, a lexikon szövegében: "A falut először egy 1469-ből származó oklevélben említik Echieth néven." Mi értjük: Éki+ety mai szavunkkal: Égi+egy. Már korábbi leletekről tudjuk, hogy a Mezopotámiában = Mezőföldön élő sumér = szemúri magyarok hívták így Istent, a többi más elnevezések (Szem-úr, Nap-úr, Nyug-úr, Ég-úr, Égi-ety, stb) között. az egyiptomi ősiség kapcsolatát bizonyítja az egyedi lelet: "1831 októberében Festetics Vince egyedi birtokán találták az Kr.u. I.századira becsült, Egyiptomból származó ún. egyedi kincset, egy rézből és bronzból készült kancsót, amelynek oldalát négy egyiptomi istenség arany- és ezüstberakásos alakja díszíti. (Ma a Nemzeti Múzeumban őrzik.)"

(Az ősi magyaroknál az égi szem, a Nap is Isten képe volt, hieroglif hpr, kpr: kepera, = ra-képe.) sok más dologról is Isten jutott eszükbe, és sokféleképp kezdték el leírni, a magyar elme logikája szerint.

Isten szavunk 1

Isten szavunk 2

Napvallás? Bálványimádás?

Hol van  Isten lakhelye?


Köszönöm Pásztor Csaba úrnak (London), hogy megosztotta velünk a képet.

(2014-szept. 08. A magyar nyelvű leletek magyar közkincsek, a megfejtéseim olvasatai " Kissúrék rovásírás megfejtései" feltüntetésével szabadon közölhetők, felhasználhatók. ( Jelen sorok írója, szerkesztője, megfejtője egyenlőre ismeretlen szeretne maradni az olvasók előtt.)

2014-12-09

Az Al-Naslaa megalit Szaúd Arábiában található

 Kedves olvasónk küldte a cikk elérhetőségét, a következő kérdéssel: Olvasható - e a képen látható rovásnak tűnő szöveg?
Lemásoltam az írásjeleket, mellé írtam mai betűinket.

al-nasla-ko.jpg

al-naslaa-ko-olvasat.jpeg
Szövege: ik ura segí, jó lú tart apámtú
Mai szavainkkal: ÉG URA SEGÍT. JÓ LÓ TART APÁMTÓL.


Érdekes cikk a kővel kapcsolatos kutatásról:
Ezt magyarázza meg a modern tudomány: szuper technológiával vágták félbe az Al-Naslaa megalitot?

(2017.05.25. A kő magyar olvasata szabadon bemutatható a honlapra történő hivatkozással.)