Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


42,Marathon, Szalamisz, és a balkáni népek összefogása

A balkáni népek a perzsa hódítás ellen összefogtak. Leonidász vezetésével Spárta is nagy hőstettel segített. Számos történet szól Leónidasz és csapata bátorságáról thermopülai csatában Kr.e. 480. Minden diktátor hatalma addig terjed, míg vannak akik neki engedelmeskednek, és parancsait teljesítik. A spártai katonák a kor legjobb, legjobban képzett harcosai voltak. Az ős lakó és betelepült népek összeházasodtak, és nyelvük keveredett. Ebből alakult ki a görög kultúra, nyelv és Hellasz műveltsége.

A népek teljes összeolvadása a perzsa és a peleponésszoszi háborúk után alakult ki.

A Balkán magyar népéhez hősies tettek fűződnek.

Dárius (Kr.e.521-486) (Dar a java us = Dór-jahve-ős) végig pusztította Thrákiát, a szkíták üldözésére indult, utána Attikát akarta elpusztítani. Athén a nép kitelepítését akarta, de a közeli Megara = Magyar város vezetőivel a harc mellett döntöttek.

42.perzsak.png

(Katt a képre az eredetiért, Perzsa birodalom és hódítás.)

Marathoni csata

Kr.e.490.szept.12-én Herkules mezején zajlott. Magyar értelmű nevek Herodotostól: Kalli-Makhos, aki magas városi előkelő volt, Stesi-Laus a lovasok generálisa. Az athéniek és megaraiak győztek. Övék maradt a hon, a csata helyét ahol a haza megmaradt: Maradt-hon-nak nevezték el: Marathon.

Xerxes (Kr.e. 486-465) Delfoi felé közeledett, a lakosság elmenekült, kivéve 60  férfit,akik a jóssal együtt maradtak. Herodotos szerint a vezetőjük Akeratos = értjük: akaratos ember volt.

Szalamiszi csata

A görögök a feljegyzések szerint nemcsak hajóikkal, fegyvereikkel, hanem bátor szellemükkel győztek. Így Tukydidesz megmagyarázta a győzelem helyének nevét: győzött a harci szellem is: Szalamisz. A magyar szellem szavunkkal történik a magyarázat.

A szalamiszi győzelem véget vetett a perzsák Égei-tengeri uralmának. Perzsia már nem volt képes komolyan veszélyeztetni a görögök függetlenségét. Ellenkezőleg, a Nagy Sándor által, makedón hegemónia alatt egyesített görögség a következő században végleg megpecsételi a perzsák sorsát.

Kre. 480-ban Leónidász spártai király a Thermopülai szorosnál 300 katonájával együtt hősi halált hal.(megcselekedtük amit megkövetelt a haza)

Kre. 480-ban a szalimiszi csata során a görögök leverik a perzsákat, majd 1 év múlva szárazföldön is megverik őket.A görög kultúra alapjai a magyar kultúrára épültek. Athén fénykora és bukása: Athén falait lerombolják, flottáját leszerelik, ezért Athén többé nem lesz jelentős a görög történelemben.

A dórok a türannuszokat leváltották, a szolga népeket felszabadították, a törzsi beosztást megszüntették. A népet új csoportokba sorolták: Athénben ez Kr.e. 510-ben történt. az uralkodó 4 törzset feloszlatva 10 csoportot hoztak létre. Új neveket adtak nekik, ezek között osztották el a földeket. Ezért azonnal megszűnt a magyar népek vezető szerepe. A görög nép vallástalanná vált. (Párhuzam: a Magyarországtól elfoglalt területeken, a népirtások és kitelepítések után, hogy a megszállók többségben legyenek, saját népszaporulatukat telepítették le. A megyéket úgy szervezték át, hogy a ma élő magyarság szavazataival kisebbségben legyen.)

A görög betűk első alakjai a magyar rovás betűk. Herodótosz az isteneket idegen eredetűeknek írja, akik Egyiptomból származtak Hellászba. Nemcsak az istennevek eredtek a magyaroktól. A vallási szokások, szertartások, ünnepi felvonulások, sportversenyek rendezése. A nyelv romlásával mindennek a jelentése feledésbe merült. A szokásokat megtartották, ezek görög szokásokká váltak. A kulturális és tudományos eredményeket átvette a Római Birodalom is.

A Peleponészoszi háború a görög poliszok között Kr.e. 431-404 körül zajlott. Spárta a szárazföldön volt erősebb, Athén a tengeren. A békét Spárta diktálta. Athénnak lebontották városfalait, át kellett adnia hadiflottáját. Görögország a háború miatt teljesen kimerült.

41.-nagy-sandor-birodalma.jpg

(Nagy Sándor birodalma katt a képre az eredetiért.)

Egy új hatalom, Makedónia a Balkán- félsziget északi részén második Fülöp vezetésével megerősödött. Az ő fia Nagy Sándor, aki megdöntötte a perzsa uralmat és visszaadta a népek szabadságát. A kor világnyelve a görög nyelv lett. Élők Szent Urának, felszabadítójának ünnepelték az elnyomott magyar népek maradványai. Ez görög nyelven: ALEKSZANDROSZ: Alek= élők, Szand= szent, Ra, rosz= Ura.

41.-partus-bir..jpg

(Pártus - hunok területe, katt a képre az eredeti nagysághoz.)

A magyar népek hun ága Partia: Pártia, pártusok néven újjá szervezte a magyar népek utolsó keleti államát, mely a Római Birodalom globalizmusát megállította.

Most Kanyarodjunk vissza a Trója bukása utáni időkhöz, olvassuk el a hettiták, népmeséink Hétországa leleteit.

2014-12-03.