Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


40,Az Égei - katasztrófa

 Az Égei – tengernél élő magyar népek katasztrófája

  Kr. e. 1200 táján új népáradat indítja el az Égei-tenger melléki magyar népek katasztrófáját.

Égei-tenger összecseng az Égi-tenger, Isten tengere szavunkkal.

Kr. e. 1150 és 800 között dór bevándorlás történt e térségbe. A magyar és dór népek keveredéséből új nép, a görög alakult ki, a két nyelv keveredéséből a görög nyelv.

 

Honnan jöttek a dórok? Az új nem magyar nép Epirostól a déli és délkeleti térségben szállt partra. Kis-Ázsiában a tengerparton van egy Dór nevű város.(Katt a térképre. A térkép eredetijén megtekinthető.)

40-asszir-hoditas-es-dor-terulet.jpg

Az őslakos magyar népek a Rhodos, Théra, Melos, Korinthos vonaltól menekülésszerűen Kánaán és Egyiptom irányába indultak.

Öt törzs szövetsége Pilis-ta ( Pilisiek, = Palesztína?) néven Kánaánban (Kan-hon) partra szállva 5 várost alapítottak. Szövetségben éltek, és fegyveres erővel a végsőkig tartották a területeiket. A kormányzó testületet ( tanácsot) Szerénnek nevezték. (Nálunk is van Szerémség.) Filiszteusoknak is nevezik a népet.

Hérodotosz, a tengerparti és az azon túli területeket is Palesztina néven jegyzi. Hadrianus császár, az utolsó zsidó nemzeti szabadságharc, a Bar Kohba felkelés leverését követően (i. sz. 135), hogy még a Júdea nevet és a zsidó királyság emlékét is eltörölje, újra Palesztina néven jegyzi a területet. (Öt városuk: Gáza, Ashkelon, Ashdod, Gerar, Gát.)

 

  A Rhodos - Korinthos vonala felett élő magyarok szárazföldön a Kárpát-medencébe menekültek. Akik hajókra tudtak szállni, útvonaluk Szicília, Szardínia, Itália, Baleár (=Bál úr ) szigetei, Hispánia, Gallia, és Brit-szigetek voltak.

 

Az új nép hatalmába került a Kréta – mükénéi birodalom. Ebben az időben eltűnik Hétország (Hettita – birodalom). Ebben az időben van Trója eleste is. Az új nép hatalma a kegyetlenségből és vasfegyverek erejéből fakadt.

40--dorok-terulete.jpg

Az asszírok népirtó támadásai ez időben zajlanak. A dórok ebbe a támadó kötelékbe tartoztak. Asszíria vasfegyverekkel gyilkolja a magyar lakosságot, és telepíti le saját népszaporulatát. Az ókori Kelet történelmének ez a sötét fejezete – amelynek során az asszír uralkodók a meghódított területekről a kutatók becslése szerint 620 ezer embert telepítettek át erőszakkal, hogy különböző munkákat végeztessenek el velük a birodalomban. Ez az ókori történelem egyik legsúlyosabb bűnténye a magyar népek ellen.

A magyar népek összefogása döntötte meg a kor Globalizmusát. Egy idézet: "Asszíria fogalmának egyetlen tartalma ezidétt a – nyelvre, fajra heterogén eredetű és érzületű s csak katonai fegyelemtől összetartott királyi hadsereg volt s ennek a hadseregnek a megsemmisülésével meg kellett semmisülnie annak a földrajzi és politikai fogalomnak is, amelyet az Asszíria név jelentett."(Hóman Bálint)

  Herodótosz a Kr.e. 5. században írta le, hogy a betelepült népet Dórnak nevezik. Ha korábban másként ejtették, a nem görög nyelvben Z-or forma az asszír egyik változatának tűnik. Danai néven is nevezik a bejövők jelentős részét. Úgy látjuk, hogy Egyiptomból menekülő Dán-törzs lehetett. Ők éppen az asszírok irányításával kerestek új lakhelyet, ahol az Úr, = Asszúr elhelyezi őket. A DÓROKAT ÉS DANAIAKAT EGYÜTT Jahwani (=Jah-we-honi) névvel is nevezték. Mi értjük: Jahwe nevű isten országából valókat.

 Herodótosz írja le, hogy Dana fia Perseus  (Farsi-ős) asszíriai eredetű ember volt, és göröggé lett.

Megtaláltuk a dórokkal kapcsolatos Jahwe és asszír nevet, dán nevet és Asszíria vezető szerepét. Az Égei – Balkán területre behatoló nép letelepedésével és őslakossággal Úr – népek = árjákkal való keveredéssel kialakult a görög – hellén nép és nyelv. A spártai katonák a kor legjobb harcosai voltak. Róluk a következő két fejezetben is megemlékezünk.

  Így némult el a magyar szó és alakult ki a görög nyelv a hellén kultúra a mai Görögország területén.

  Josephus Flavius (Kr.u. 37—95) írta le, hogy a Kr. e. 2. sz.-ban a spártaiak követeket küldtek Hiero Solyma (Szent Sólyom, ma Jeruzsálem) főpapjához, Oniáshozés barátságát keresték, mert ők is Ábrahám törzséből származnak. A Lakedaimoniak = spártaiaknak Jonathán főpap válaszolta, hogy a jeruzsálemi szent iratokból mindezt jól tudják.

 

  Hecateus görög történetíró a 3. sz. elején írta görögök egyik dán összetevőjéről akik Egyiptomból jöttek át a Balkán-félszigetre, Danaus és Cadmus vezetésével.

 

2014-12-02 (Felhasznált irodalom az internet és  internetes lexikonok írásai, képei A Magyarságtudományi Intézet internetes írásai és tanulmányaim.)