Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


39,Hajósok, tudónők, görögök?

Achajok = a hajósok

 

Az achájok = a hajósok egyiptomi és hétországi, hajózással foglalkozó magyarok elnevezése. Achaia föld a Maúr (Magyar úr), dór nevén Pelops (Peleponéssos) félszigeten volt, Árkádia (=Urak háza) területe felett. Egy másik Maúr föld Thessália (=Tíz –árja törzs területe) alatt, ahol Théba városa állt, az egyiptomi Théba(=Tubi, galambok városa) nevét duplázta.

Homérosz a görögöket achájoknak nevezi. A dórok bevándorlása erőszakos hódítása azonban megtörte hatalmukat, államaik tönkrementek. 12 várost alapítottak. A dór Spártát annyira gyűlölték, hogy sem a perzsa, sem a peloponésszoszi háborúban nem vettek részt.

40.terkep-okori-gorogo.jpg

 Görögország Kr. e. 146-ban Achaia néven római tartomány lett. Acháj volt Periklész is.

 

Epiros

Epirusz = A piros város a görög terület nyugati részén van, a lenyugvó piros nap világítja meg. A piros város területén állta a híres jósda, Dodona.

Dodona, ahol szentély volt Zeusnak, (=Az ősnek) és az Anyaistennőnek, értelmezésemben A Nagyasszonynak, akitől Isten Fia születik.

Itt papok, papnők laktak.

39-dodona-zeus-templom.jpg

(Dodona, Zeus = Az Ős temploma.)

Herodotosz írta le, hogy a főniciaiak Egyiptomból elraboltak két tudós papnőt. Az egyik Észak-Afrikába Karthágóba került (Kerthegy), a másik Epirosba (a piros városba). Herodotosz leírja, hogy nem görögök voltak, mert beszédük a madár csicsergése volt.

Mindent értünk: Dodona = tudó nő lakhelye, aki madár nyelven = magyar nyelven beszélt.

Egy monda szerint isteni rendelésre Thébából ( TUBIK, Galambok városa) két galamb repült el, hogy a megjelölt helyeken jóshelyeket létesítsenek.

Itt áll Tomaros hófödte hegye, mi értjük: Hó+maros szavunkat.

 

Bessei

 Trákiában is volt egy híres jóshely, ahol a jóst kérték meg, hogy bessei = beszéljen.

 

Delphoi

39-delphoi-apollo-temploma.jpg

A delphoi szentély mesterséges teraszokra épült. A delphoi jóshely eredete a mükénéi korba, a Kr.e. 1500 körüli időkre nyúlik vissza. A delphoi jósda a történetírás kora előtt működött, itt Apollón (Apa-ló a Főló) temploma állt.

Szibillák (pap és jósnők voltak)

Szibülla névvel a hagyomány több, helyhez és istenséghez nem kötött jósnőt illet, akik a nélkül fedték fel a jövőt, hogy kérdéseket intéztek volna hozzájuk. Jövendöléseik szinte mindig szerencsétlenségeket, katasztrófákat jeleztek előre. A feljegyzések szerint Vitéz János Esztergomi érseknek is volt egy Szibillák terme a palotájában, ahol a magyar népre vonatkozó jövendölések jelenetei voltak a falakon ábrázolva.

2014-12-02 (Felhasznált irodalom az internet és  internetes lexikonok írásai, képei A Magyarságtudományi Intézet internetes írásai és tanulmányaim.)

Epheszosz a Hétországi terület legfontosabb városai között van. Kr..e. 7. évezredtől lakott volt. A lexikon szerint "Apasza az arzavai királyság fővárosa volt." Értjük a régi szavakat: ARZAVA = Úr szava. Apasza ahol az apa király kormányozta országát adta ki parancsait: Apa szava.

A hagyomány szerint itt áll Szűz Mária " feltételezett háza ".

Egy kedves olvasónk, Andrea Veronika Benko küldte az alábbi efezusi érme képét a következő kérdéssel:

39-efezusi-erme.png

"Efezusból való MÉH érem/érme/, de a város eredetileg ARTEMIS=Da MATAR termékenység istennőnek szentelt város volt, ő pedig az etruszk APLU=gor. Apol-Lo ikre A mi TATRA hegységünk eredeti neve TURTUR volt, ami APLU egyik neve, TORNYOK /v. néha Hegyek/jelentéssel. Mond ez a két írásjel valamit neked?"

A lelet korát nem ismerjük.

Bal betű: rovásban E. (Latinban is e.) Másik oldalon föníciai K az áthúzott kör alakú jel. (A k-hangnak 5 féle jelét használták föníciai telepeken, abesszín területen 3 féle képp írták, hun-székely területen 5 variációja van. A Méh ábrája a hun méh leletekkel hasonló. Méh-E+K méheknek is tudom olvasni. Valószínűbb azonban, ahol a pénzt használták az ott élő népcsoportot jelölte: A méh a kör alakú érmén = kör jele -ar, -ur -él szótag.

Képírási összecsengéssel: méh+arok= maharok = magyarok pénze.

Összehasonlításként: hun méhek:

Hunok Aquincumban

Egyiptomból is ismerünk méh ábrákat..

 

2015.04.12.