Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


38,Magyarul érthető nevek a Balkán-félszigeten

Magyarul érthető nevek a Balkán-félszigeten

  A lakosság a félsziget déli és part menti sávjától terjedt a kontinens irányába. Kr.e. 3. évezredben egyiptomi lakosság bevándorlása történt. Kr.e. 1900-1650 közötti időszakban kisázsiai eredetű lakosság telepedett le. Kr.e. 1650-1150 között a Krétai Birodalom lakossága költözött ide. Városállamokban éltek, mivel egyazon nyelvet beszéltek a kő és bronzkorban is, a magyar nyelvű népek beilleszkedtek az állami, városállami közösségekbe.

 

Josephus Flavius is leírta: „ A görögök a régibb népektől örökölt helynevek hangtani alakját elváltoztatták, hogy azok kellemesebben hangozzanak a fülükben.” (V.ö. Lukácsi Kristóf: A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakóhelyei Kolozsvár, 1957.)

 

A görög nevek görögből nem magyarázhatóak.

A magyar ÚR szó többféle változatban megtalálható. Az R/L írásjele kezdetben ugyanaz volt, majd különvált.

38.arkadia-mukene.jpg(Árkádia-Mükéné.)

Árkádia :  Ar-ka-dia= Úr+kő+háza= Urak kőháza terület a Peloponnészosz-félsziget középső része.

Argolis: Ar-go-l-is= Úr+kő+él+ős = Él ősúr lakhelye.

Epidaurosz: E-pi-da-úr-os= Gepida+úr+ős (Ke-pi-ta=)Kapitány úrős területe.

Spárta: S-p-ar-ta = Szé+p+úr+ta(laj, föld)= Szép úr földje. Másik neve: Lakedaimon: Laka+démon =Démonok laka.

Illyria: Él+úr területe, országa.

Thessalia: Thes-alia= tíz+árja törzs lakhelye.

Aetolia: A-et-olia= A+hét árja lakhelye.

 

Megtaláljuk a MAGYAR név valamilyen formáját:

Megara: Athén közelében a leghíresebb Megar-ra, Magyar + úr városa. A legnevesebb ókori megarai Büzas (=Buzás) volt, Kr. e.667-ben  Büzantion = Buzási+hon,  Bizánc (a későbbi Konstantinápoly, következő nevén Isztambul) megalapítója.

38-marathon.jpg(Marathon a hon megmaradt.)

Marathon (Marathonas) jól értjük, (Maradt+hon+az) a haza nem veszett el, győztek a görögöknek nevezett elődök. A Maradt+hon-i csata amely Athén vezetésével és a perzsák között zajlott Kr.e. 490-ben. I. Dareios (Dar-jah/we?/-ős) hadai ütköztek meg a Miltiádész vezette görög sereggel. A csata, mely görög győzelemmel végződött, nagyrészt Hérodotosz (=Úri+tudós) leírásából ismert.

Makar volt Marathon forrásvizének a neve.

 

Théba, Thébai az egyiptomi Théba, tubik, galambok városa neve ismétlődik. A lexikon szerint főniciaiak alapították, korábban láttuk, hogy a feniceiek, más elnevezéssel punok (hunok) is magyar nyelvű szövegeket hagytak maguk után.  Boiótiában (=nálunk is van Bajót település) a síkságon terült el. Thesszáliából =Tíz árja törzs lakhelyéről is költözött be boióti = bajóti lakosság.

Az ókori Thébai hét legendás kapuval rendelkezett, a „hétkapujú Théba” sokszor használt név volt. A kapuk nevei: Homolóisz, Ógügia, Proitisz, Onkaisz, Hüpsziszté, Élektra és Krénisz. (Egyenlőre nem jövök rá nevük értelmére.) Hét kapu, összefügg a 7 magyar törzs, és a hetes alapján szerveződő magyar népek szokásával. A magyar népek 7 bolygó rendszerével. (A katolikus kereszténységnek is 7 szentsége van.)

Makar-on volt = Magyar+hon volt Théba fellegvára. A mondakörben a város alapítója, Kadmosz volt. Szülei Agénór (= A GÉN+Őre)  és Télephassza(=Tele+P=F-…asza?) a mai szövegben nem irodalmi elnevezéseket nem illik kiírnom), testvére  Európé volt.

 

Thessáliában = Tiz +árja+törzs lakhelyén az ásatási-régészeti területeket Magulának(=Mag-ura) nevezik.

A települések, falvak, városok legnagyobb házát, palotáját, Magaron, megaron, = magyar-honnak nevezték.

2014-12-01. (Felhasznált irodalom az internet és  internetes lexikonok írásai, képei és tanulmányaim.)