Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


30,Szálló felirata

30.szallo.jpg

 Főniciai betűkkel írt magyar nyelvemlék.

 - A Kr. e. 8. századból ered ez a gondos írással készített rovásszöveg lásd a színes képet), amelyet Palesztinában a SILO: -Szálló nevű alagút bejárata fölött véstek a sziklába. Szállók, fogadók, forrás vagy más víz mellett épültek, forgalmas utak mentén, vagy városoknál. 

Szálló a Siloám-felirat? Ha ezt is magyarul tudjuk olvasni, akkor az óhéber nyelv megegyezik a magyar nyelvvel.

Gihon-forrás, magyarul: ÉGI-HON forrás, és innen ment a víz az égi honba, Hierosolyma (Szent Sólyom) városába, ma Jeruzsálem. 

 Mi ezt a szöveget is magyarul olvassuk, de csak töredékeiben, mert a tábla tönkrement részén az írásjelek nem állapíthatók meg. A szöveget szavakba tagolva megismételtük, a törés helyét pontokkal jelölve. (Dr. Baráth Tibor Montreal közölte az első 3 sor olvasatát, hihetetlennek gondoltam, ezért én is újra olvastam, és a többi részét is megfejtettem, az ábrákon és a leleten jól követhetik. Akinek más olvasata is van, kérem, tegye közkincsé a neten, pontos betű szerinti átírással, én hosszú ideig kerestem, de nem találtam más olvasatot.)

 

Nem vettünk el a betűkből, minden betű felhasználásával magyar-főniciai ábc rovás betűivel elolvastuk a mássalhangzós rovásírást. Lemásoltam a betűket, alá írtam mai betűinket. Olvassuk össze a rovás szabályai szerint:

30.aszallo-1-2.jpg

 1,                         (AZ) É-N-eK-B-E Ve-Z-E E-J-E De-Bo-Ra E-N-eK-eB-E Be-O-Va-D...

mai nyelvezettel: ...Az énekbe vesző éjjel Debóra énekébe beolvad… 

 2,                          E-GY Re-Ze-N A-SZ Á-L R-Ó-Va Fá-Ba: O-V-D SZ-áL-áS-A-M-aT L-E- N... O  éK-eL A-SZ-oK-

mai nyelvezettel:... Egy részén az áll róva fába (falra?) óvd szállásomat lenn…ó ékkel azok-ra...

30.b-szallo-3-4.jpg

 3,                         R-A- Á-L R-Ó-Va: aK-I E-Je-T aZ iD-E Be-Z-áR-oM. Jó-M-éN...

mai nyelvezettel:…ra áll róva: aki ijet (ilyed, fél) azt ide bezárom. Jó mén ...

4,                          huN-Kő-B-E aD-Fa eV-E-Z-M B-eN Sz-áL-aK-A-T  aD-Ó-Ba iG-A-Z-O-L A-Z-oN Vo-N-Le-oT Fe

mai nyelvezettel: ...Jó-mén Hun kőbe ad fát evezőnek, szálakat adóba, igazol azonnal vonja le ott fenn...

30.c-szallo-5-6.jpg

5,                         E-Ny-I-M HáZ-FenN nE-M FáZoL A-Lul E-Bé-B-K-E aBa Ma Fő éT-eL-eM F-eL-G Me Fő Ma iT

mai nyelvezettel: ...Enyim ház fönn, nem fázol, alul ebédke, abba ma fő ételem, (fenn lóg amely fő ma itt…)

6,                          Tu-D Ma Fő EG-BéD A-Z iDe O-L aD Fa-Sz-E-H aZ-Ba     

mai nyelvezettel:  Tudd, ma is fő ebéd, az ide (itt) olcsó, ad(juk) fazék-az-ba=(fazekadba.)

Értelmes magyar szöveg Kr.e. 8.századból, információs tábla a magyar nyelvű utazóknak , amolyan mai vidékies stílusban, ahogy ejtették, úgy írták le a szöveget.

 Az idegen nyelvű kutatók szerint 2800 éves, csak arra nem jöttek rá, hogy magyar nyelvű, vagy jól titkolták a mai időkig. Bizonyíték, hogy Kánaánban, mai Palesztinában magyar nyelvű népek éltek, utalást találunk az ékírásos szövegre, talán megtalálják azt is a kutatók. Ez bizonyítja, hogy több írásrendszer is volt, már más népek is megfordultak és letelepedtek Kánaánban. E korban még mindig éltek ott magyar nyelvű emberek. Volt magyar nyelvű tájékoztató tábla. (Hogy elnyomták-e a magyar nyelvet, összetörték-e a magyar feliratokat, táblákat, üldözték-e a magyar nyelvű lakosságot, nem tudjuk, de van rá példa a mai Magyarország környező népei által megszállt magyar területeken.)

 

Mai helyesírással: 1-3 sor:

SZÁLLÓ

Minden éjjel Debóra énekel…

…egy részén a falra írtuk: Óvd lenn a szállást! (azaz, vigyázz mindenre.)

Ékírással is ki van írva: Aki fél az bezárkózhat! (azaz, az ajtó jól zárható.)

 

Mai helyesírással saját olvasatom a lelet folytatását én olvastam először (2011-07-25): 4-5-6 sor:

Jó-mén ….. un-kőbe ( vagy Jemen hun országába) ad fa szálakat evezőnek adóba.

Igazolom, fönn a ház az enyém, éjjel ott nem fázol (azaz feljöhetsz oda is, jól fűthető)

Lenn minden nap lóg a (kondér) főzik az ételt.

Tudd, hogy ma is jó ebéd fő, olcsón adjuk a fazekadba.

30.d-szallo-szovege.jpg

 A Biblia is beszél a Siloam (később fúrt) alagútról, amelyen Hiero Solyma - Jeruzsálembe (Szent Sólyom városába) bevezették a Gihon = Égi-hon forrás vizét. Mi a későbbi eseményekkel és más népekkel nem kívánunk foglalkozni. Vannak általunk is nagyra becsült, nagy tiszteletű, tudós kutatóik, végezzék saját tudományos munkájukat. A Bibliával sem kívánunk itt bővebben foglalkozni, az olvasó a neten megtalálja a szent szövegeket. (1Móz 2:10–13) (2Krón 32:30). (2Kir 20:20).(Jn 9:1–7).

2014-11-29.