Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


27,Jemeni magyar rovásírásos kövek

 Jemenből származik a rovásírásos kő képe. Baraqis temploma falában található.

Első látásra a magyar-haboshoni (abessszin) ÁBC betűit látom, a jobb szélről a neten nem volt teljes a kép, de így is magyar nyelvű szöveget olvasok.

(Én közlöm először e jemeni magyar lelet olvasatát, értelméről még találgatásokat sem találtam a neten. 2011-máj.-15.)

 

27.a-jemeni-ko-1.jpg

 

A kézírásos részen mutatom a szöveg olvasásának menetét.

A rovás jelek alatt feketével a magyar betű mai-latin megfelelője.

Színes apró betűkkel segítem a mássalhangzós ősi írás szavakba tagolását.

 

 

27.b-baraqish-1.jpg

Itt leírva, nagy és kisbetű váltakozásával írom.

Ki iTeN JóT eNnE ÚR. Ma Jó aNnaK.

Jó MaUR SzeMe(s) Jó ÚR.

Jó MéN ÚR Ma JöN. KaPJa

PiSeM. BeJöN ÉL ÚR Ki ÚR-ALJa ÚRI

BáJa ePeKeD ÚR

Jó Kő URA ÚR(nő).

/ Nagy betűk a rovás betűk, kis betűk - magánhangzók amik a rovásírás szerint nincsenek kiírva. Más leleteknél is látni fogjuk, hogy a mássalhangzós írásnál ahol az értelem szerint fontos volt, csak ott jelezték a magánhangzókat./

27.c-baraqish-2.jpg

A nyilak jelzik az olvasás menetét a fenti képen.

Ma így mondanánk összeolvasva a töredékes szöveget:

Ki itten jót enne, az úr. Ma jó annak (neki).

Jó Magyar Úr Szemes (Isten képe a nap) is jó úr.

A hon (hazánk) ura Jómén úr ma (is) jön.

Kapja pízem (pénzem vagy vizem), bejön az élúr (=főúr).

Úrnője aki uralkodik felette, ő bájai után epekedik.

Jó kő (= jó ország) ura az úrnő. (Vagy jó aki uralkodik.)

 

Hogy is van ez?

Ez egy Jómén=Jemen országi templom-palotarom, Baraqis faluból, ahová gyakran eljárt a királynő a férje urával a Szemes Isten (akinek képe a Nap) tiszteletére rendezett ételáldozatra és áldozati lakomára. Jó Magyar az Isten neve.

Bája után epekedik: istentisztelet és lakoma után a szerelem helye is itt volt, mert a szerelem Istentől van.

 

Íme, kőbe vésett bizonyíték, hogy magyar nyelven, magyarok írtak és uralkodtak Jemenben, és Isten neve MaUR= Magyar Úr volt.

 

Mit jelenthet a Baraqis név? Ba+Ra+kis= Barackos? nem biztos.

Ha rovásírással a mássalhangzós szabály szerint leírom, és olvasom:

B-R-K-S= aB+uR+aK+iS= abar a kis= tudjuk, hogy nem szokták kiírni a szókezdő H-t, ha így próbálom: Hab+úr+a+kis vagy kus. A nagyszentmiklósi leletnél is látni fogják, hogy a kusok (kosok) a fekete magyarok voltak. Jelképük a kos fej volt.

Haburak, a víz urai hab=pap szó összecseng= Kos papok lakhelye, temploma volt.

 

(Mivel minden magyar nyelvű rovásírásos lelet közkincs, a rovás olvasatom is szabadon bemutatható és közölhető  " Kissúrék rovásírás megfejtései" megjegyzéssel, e honlapra történő hivatkozással. 2011-06-23 cikk átmentése.)

27.i-jemen.gif

 

 

 

 

 

 

Jemenből származik ez a kő, amelyen, magyar nyelven bevésett szövegtöredéket olvashatunk. Becsült korát több ezer évesre teszik.

Lemásoltam az írásjeleket, alá írtam mai betűinket. Olvassák velem:

 

27.c-jemeni-ko.jpg

27.d-jemeni-ko.jpg

 

 

A kő töredék felső sora: a, ...KuS (KiS) MaGáBaN (MaGáNyBaN) ZúGVa HaBoKRa KeL eM...

Alsó sor, b, ...JóT eBéDeLNi FéL BiKáN ÉL..

 

A nagy betűk a rovás betűk, a kis betűk a magyar értelem szerinti, magánhangzós kiegészítések.

Jemen = Jó Mén országa, magyar elnevezésű ősnépünk lakott benne, a lelet, ha igaz, hogy az oroszok 14.000. évesre becsülik, a vízözön előtt világos magyar nyelven, magyar rovás betűkkel vésték a templom kövébe. Becsüljük nyugodtan fiatalabb korúnak, akkor is Jézus születésének éveire tehetjük a korát, A halotti beszédet akkor is 1195 évvel előzi meg...A Tihanyi alapítólevelet 1030 évvel később írták. Keresem a neten a többi töredéket is... akinek képe van hasonló töredékekről a világ minden tájáról ahol magyarok élnek, küldje el a Magyar Rovásírás Leletek facebook oldalára.

(E kő olvasatát én ismertettem először, 2011-03-28. Az interneten még utalás sincs az olvasatára, magyar voltára. Mivel közkincs, az olvasat szabadon ismertethető, "Kissúrék rovás lelet megfejtései" megjegyzéssel. A honlapra felkerült: 2011-06-17.-cikk átmentett változata.)

 

2014-11-27.

Hadramauit-i griff, Jemenből, magyar rovás és képírásból felépülő szöveg

 

27.h-hadramauti-griff--jemen.jpg

 

1, A kőtábla keretének apró mintázata: Jó-Ma ligatúrát írja. A magyar Szent Koronán levő Jézus kép két térdén is ugyanazt látjuk, nem ráncolódik a ruha, ahogy leüléskor kellene. Ott van a nagyszentmiklósi kincseken, 2011. febr. 16.-án már ismertettem, Árpád fejedelem rovásánál, hogy a párducra (fekete magyarokra) nyilazó Árpád haja-koronája is e jeleket írja.

A jelek a Jó folyó, Jó föld székely jelekkel azonosak, a Ma = magyarok, mag-urak jellel azonosak.

Összeolvasva: Jó folyó, jó föld magyarjai.

 

2, A kép felső ép és alsó sérült részei egyforma indás díszítést írnak.

Az indás díszítés a rovásírás: UN-Ni = elemét írja, itt huni-nak olvasom.

A köröket nézve: a kör az ÚR, Ra, Él jelentést szokta írni.

A virág a ma is élő népművészetünkben: Nap szimbóluma, azaz a Nap képe.

A felső sor közepén a tulipán található, mint az énlaki templomban, olvasatát lásd ott e honlapon.

A virág részei: a középső mandula alakú része mint a cserkészliliomnál (lásd ott e honlapon) US-ŐS-IS jele. Két szélső sziromlevél: TN/NT rovásjel.

A felső és alsó sorban a jelképek száma 5-ös, régiesen UT-US = út-ős = UTAS.

 

ÖsszeolvasvaHunok (hungarok) Ura.

                        Isten a Nap képében az égi utas.

                        Jó vizek és földek magyar ura.

 

A Debreceni Református Nagytemplom szószékén is ez a minta látható!

Magyarázatom: Itt a Sába Királyságban élő nép, a sivatagos országban 1 Istent tisztelt, Istent a Nap képében látta, (de nem napisten), aki adja az éltető vizet és földet.

Fontos megállapítás, hogy a Nap csak Isten képe! Nem Napisten! Ő Isten arca, ő lát, az égen utazik, ő az égi utas, a neve Magyar (Isten) és jó vízzel, földdel élteti a hun (hon) népét.

Az idegen nyelvű kutatók a szimbólumokkal nem tudtak mit kezdeni, elnevezték griffes – indás díszítésnek. A szimbólumok tökéletesen érthetők magyar nyelven, a képírás szokásos szabályait és magyar logikáját követve, az ősi kövek szólaltak meg.

 

27.h-hadramaut-1.jpg

3, Most nézzük, mit ír a szárnyas oroszlán és a korsó képe.

Oroszlán: keleten a neve ma is magaru = magyar úr. Az ősi krónikák a magyarok hangját oroszlánok hangjának nevezik. Tehát aki magaru-ul beszélt, az magyarul beszélt.

Madár szárny = megerősíti, hogy magyarról van szó a hangalak összecsengése alapján. A más szájállású ma szláv-nak nevezett népek és egyebek a GY-betűt képtelenek kimondani, a magyart ma is madar-nak írják, mondják.

Híres zarándokhelyünkön Csíksomlyón is a kereszténység előtti időkben a papok tollas ruhában, madár-nyelven (magyar nyelven) imádkoztak az 1 Istenhez.

4, Oroszlán farka: - fentről kezdve US – ŐS – IS szótag

       -kanyarja     TeN

       -segge          SeG

Összeolvasva: ISTENSÉG.

27.h-hadramaut-2.jpg

5, Szárnya: - első kanyarja Jó – Ma ( jó víz, jó föld, jó magyarja)

  • szárnytollak  Ma- madár = magyar
  • a szárnytoll itt 3 db, a belső szárnyon szintén 3 db = 6 db.
  • Testének hangsúlyos hátsó lába 3+3= 6 kövön áll.
  • Tompora és farkalentről nézve rovás V a farok alsó kanyarja lentről rovás R.

Összeolvasva: test+vér+segg.

Az előzőkkel olvasva: JÓ MAGYAROK, 6 TEST+VÉRSÉGE.

Az ősi keleten a mondákban történetekben a nagy törzsek 12 fiútól származnak. 6 törzs testvérisége egy kisebb sivatagi törzset jelent. Kis nép, de magyar!

6, A magyar oroszlán feje és első combja is ír valamit.

Szem: Úr. Szeme körüli minta nagy kanyarja, rovás Nyá+ kampós befejezése + homloka íve rovás Na+ két füle által határolt V – alak rovás aK.

Összeolvasva: ÚR NYÁJÁNAK.

A tarkó két fül közé induló kampós vonala rovás P.

Alsó állkapocs vonala és a tarkó vonala által határolt szög rovás S.

Nyaka 3 vonalas mintája az állkapocs egyenes szárán rovás E.

Összeolvasva: PiSE = vize.

7, Első lábon címert látok, 6 olyan rombusz vagy domb alakkal, ami a Szent Koronát is díszíti és befejeződik a már említett 3 karéjos szárnyrésszel.

Olvasata: HAT+MA+gyarok.

8, Vizes korsó: a magaru nyelvével megnyalja az orrát, előtte ember feje: ÚR.

    A korsón 2 emberi kéz: KAROK.

    A korsó alsó részének alakja rovás Víz.

ÚR+KAROK+VIZE

ÖSSZEOLVASVA:  Hat magyarok, urak, hungarok vize.

 

Nézzük a hely nevét, ahol a leletet találták:

Leírtam a ma használt alakban, 1 sor, mai betűkkel.

Haboshoni abesszín magyar rovásírással. 2, és 3 sor.

Mai magyar ábécénk megfelelőivel, 4 sor.

Főniciai magyar rovásjelekkel, 5 sor.

Mai székely-hun-magyar rovásírás Kárpát - medencei betűivel 6 sor.

27.h-hadramaut-3.jpg

HAT-ÚR-MA-UTI = HAT MAGYAR ÚR városa mai hangrendben.

A  kézzel írt ábrán a város neve jól értelmezhető magyar rovással. A szótagok is magyarul vannak, idegen nyelvre csavarva. Azt írják amit a 6 úrról szóló lelet is.

 

9, Jemen = Jó Mén magyar országában, a sivatagi Had-Ra- Mauti =

                                       Hat- ÚR –Mauri= Hat magyar úr városának lelete:

                                            A lelet teljes összeolvasása:

 

Indás képírás: Magyar Isten, az égi utas jó vízzel és jó földdel élteti hun (vagy a hon) népét.

Oroszlános kép és rovásírás: Magyarok Istensége (nevében)

Jó magyarok, hat testvér ( vérsége =) szövetsége.

(Ez itt az) Úr Isten nyájának vize. Hat magyarok, hungarok vize.

 ***

 

Az egymással rokon, kemény és lágy ikerhangok bizonyos esetekben, két magánhangzó között, vagy a szó elején és végén felcserélődhettek:

T-D-R, P-B, K-G, N-NY, S-SZ, C-CS, F-V, H-elhagyták, azért írom ide, hogy segítve a régies kiejtés megértését, ami a honfoglalás előtt legalább 4000 évvel íródott okmány, világosan érthető magyar szöveget ír, és magyarul értő olvasónak szól, okkal feltételezzük a Biblia előtt a magyar volt a világnyelv! Aki ennél régebbi írásokat más nyelven talál, mutassa be az olvasatát, betűről-betűre, értelmes szöveg-e?

Mivel a magyar nyelvű leletek magyar közkincsek a megfejtéseim olvasatai " Kissúrék rovásírás megfejtései" feltüntetésével szabadon közölhetők, felhasználhatók. 2011-06-24. cikk átmentése.( Jelen sorok írója, szerkesztője, megfejtője egyenlőre ismeretlen szeretne maradni az olvasók előtt.)

2014-11-27.