Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


19,Gilgames, Ukus Pateszi, Lugal Zagessi

Gilgames, Ukus Pateszi, Lugal Zagessi és egyéb királyaink magyar nevei

A bemutatott képírásos okmányok szövegét természetesen nem lehetett mindig filológiai pontossággal elolvasni. Idővel talán e téren jobb eredményekhez juthatunk és a nyitva hagyott kérdéseket is megoldhatjuk. A jelen állapotban azonban, támogatva az erősen sugalmazó képektől, annyit mégis kétségtelenül megállapíthatunk, hogy Mezopotámiában a kaukázusi és iráni eredetű hunokkal a haboshoni (abesszin) eredetű magyarok a kezdeti harcok lezajlása után ténylegesen életközösségre léptek, megalkották a magyar-hun testvériséget.

Mindnyájukat átfogó közös politikai szervezetet hoztak létre és hovatovább közös erővel a Régi Kelet felső részét egészen a Földközi-tengerig egységes birodalommá szervezték. Az ősidőkben kötött örök barátság mindvégig a magyarul beszélő népek állameszméje maradt és hol az egyik, hol a másik városállam valósította meg. Ez a későbbi folyamat már a történeti kézikönyvekből is figyelemmel kísérhető.

19.a-gilgames.jpg Gilgames = Kis+kamasz

A szakemberek az egész mezopotámiai terület első összefogását Kr. e. 3000 táján Uruk város érdemének tudják, ahol a legendás Gilgames (kis+kamasz) székelt.

Ukus Pateszi = Okos Pataki

Utána Úr város vette át a vezetést. A következő egyesítő az okos = UKUS patesi (pataki) volt, aki az "Íj és Nyíl Országban" uralkodott. Az íjjal és nyíllal felfegyverzett harcos hieroglifikus jel és értelme "magyar" (MASA-ÚR) (Budge A. Wallis: Egyiptian languange..London,1958. 47.old. No. 82).

Előkelő egyesítő

 Fia és utóda LUGAL ZAGGESI folytatta apja politikáját és ő lett a negyedik egyesítő, az egész Termékeny Félholdat uralma alá hajtva "napkelettől napnyugatig." A LUGAL szó írásjegyei, már mondtuk, az ,előkelő' szót írják és tudjuk, hogy a király fő műve az egyesítés volt, következésképpen a király igazi neve, illetve címe: (eLuGeLu)= Előkelő, (Za=)az (eGgyeSitő)=egyesítő.

Sargon (=az+úr+honi) magyar király

Az őshazai magyar állameszme ötödik megvalósítója egy fattyú gyermek volt, aki Istar termékenységi istennő egyik szép papnőjétől született. Ezt a királyt a szakkönyvekben Sargon néven tartják nyilván, de eredeti írásjegyeit így írják át ábécére: SARGUNI SAR ALI. Ha ez az olvasás pontos, az első szó helyes hangzósítása nyilván aS-AR-HON-I::.Az Úrhoni, vagyis Iráni.  Következtetésünket igazolja e király egy másik megjelölése, amikor azt mondják róla AZ-UP IR-ANI: Az apja iráni.

Waddell szerint ez az uralkodó volt "az egyik legünnepeltebb árja császár" (Waddell: The Indo-Sumerian seals deciphered. 64.old.), ami tökéletesen egyezik a mi megállapításainkkal.

 

19.h-sumer-nammu-1.jpgHungár úr

Nevéhez sok legenda fűződik. Kr. e. 2000 táján a keleti magyar birodalom egyesítése a III. Úr-dinasztiának jutott feladatul, amely Úr városában székelt.

 A dinasztia megalapítója az Úr-nemből származó UR-NAMMU király, más néven UR ENG-UR: Hungár Úr lett.

 

Hammurapi = Ham-úr-abu= Hun-habúr

19.j-hammurapi.jpgAz örökség a Kr. e. 18. században Babilonra szállt, egy Hun Úrhabra, HAM-UR-ABUra, akinek nemzetisége felett szintén sok vita folyt, akárcsak Sargoné felett. Utána KOSA, KASSI néven a Kus vagy Kos szimbólumú népágból került uralkodó Babilon trónjára a Kr. e. 16. században s mintegy ötszáz évig tartott szerepe.

Ekkor, és nem korábban, kezdődött a keleti magyar népek vezető szerepének meggyengülése, miután

a sivatagból beszivárgó idegen népelemek birtokba vették a magyar alapítású Asszír városállamot és a Kr. e. 13. századtól a Kr. e. 7. századig mérhetetlen szenvedést zúdítottak a magyar népekre és felidézték bukásukat és kivándorlásukat.

/Ma nem küzdünk idegen beszivárgó elemekkel? Vajon trianoni katasztrófánk kik okozták? Szükséges nekünk mindenkit befogadnunk? Esetleg mint Kanada, meg tudjuk-e válogatni, kik és milyen feltételekkel települhetne  be országunkba?

Ezen a kérdéseket inkább válaszolják meg a trianoni kor kutatói és mai bölcseink./

(2011-11-29 Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

19.b-sumer-17-kos-az-eltefaval.jpgSumér lelet, Kos az életfával. A képen a magyar rackajuh látható.

 

 

 

 

 

 

19.f-sumer-26-arany-aldozati-edeny-ur-kiralysirok.jpg

 
 
Arany edény Ur városából
 
 
 
 
 
19.i-szemes-nevevel-pecsethenger.jpgPecséthenger szemes nevével.
 
 
 
 
 
 
 
2014-11-16.