Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


18,Magyarok gyarmata Mezopotámia

A MAGYAR-HUN TESTVÉRISÉG KIALAKULÁSA MEZOPOTÁMIÁBAN = Mezőföldön

18.a-sumer-szemes-szobor.jpg"Ott, hol a tó (Perzsa-öböl) Hungarok Kaldeájába harap és agyagos, hamar agyagba dug gabonát háborúra. Jöhet a' má', gyühet a' má! Hamar kel a mag; bearatta. Kis magyar királya, a keleti, hálából belátta, aratóé immár e hon, kié joggal." Így írjuk át mai helyesírásunkkal azt a régi feljegyzést, amely a magyar-hun testvériség kialakulásának egyik fontos filmkockáját örökíti meg az egykori Dél-Mezopotámiában.

(Szemes szobor.)

Idézetünk részlet abból a töredékes okmányból, amelyben Kramer professzor a vízözön meséjét olvassa. A szöveget a professzor eredeti fonetikával adja ábécés átírásban (Kamer: Sumerian mythology. New York, 1961. 98.old.).

 

Mi nem változtattunk az átíráson, sem a szótagok sorrendjén, hanem egyszerűen másképp tagoltuk azokat szavakba és a szükséges helyen kitettük a szókezdő H hangot. A professzor átírásához megjegyezni valónk csak annyi, hogy mi a 7-es sorszámot jelentő írásjelet nem ideogrammnak tekintjük, hanem a HET hangcsoport jelzésének, ami a ,jöhet' és ,gyühet' szavak írására szolgál.

Hasonlóképpen nem tekintjük értelemmeghatározónak az 5. sor elején álló GIS (Kis) és a 7, sor elején álló UR, AR írásjelet. Szerintünk ebben a szövegben, legalábbis a közölt sorokban, nem a vízözön meséjét találjuk, hanem a szokásos gyarmatalapítást, amely kenyérmagvak elhintésével és házak építésével szokott kezdődni, mint ezt több histórikus leírja, köztük maga Kramer professzor is.

18.a-sumer-21-rezfejsze-ur-2600.jpg(Sumer fokos.)

Más feljegyzések, amelyek még az ékírást megelőző képírás módszerével készültek, további mozzanatokat hoznak tudomásunkra, amelyek tartalmuk szerint sorba rakva, szinte megrázó erővel elevenítik meg előttünk a lejátszódott eseményeket.

Előttünk áll például az az üzenet, amely így szól: MAT-AR UT-ORR URAK. KAT-ANA-K. KAT-TA-ONK URO S-aB-A.S, -Magyar útúr urak. Katonák. Kettőnek orra sebes.

18.a-kettonek-orra....jpg

 A képírással írt okmányt így elemezzük: a hal M alakra rajzott eleje MÁT, szeme AR, a nyakán lévő két párhuzamos vonás UT, orra OR, a három ovális jel többesben ÚR- ak,

 eddig: Magyar útúr urak, (értsd: bevándorló emberek, utasok.)

 A kéz KAT, a hal ANA, a kéz alatti ék EK: Katonák. A másik kéz KETE, a kezében lévő táska ONK, lejjebb merőleges helyzetben rajzolt ovális URU, mellette kis kör S, a láb AB, a láb mögött fegyver AA,a hal hegyesszöget alkotó farka S:

Kettőnek orra sebes. A kép rajza a bekötött orral, eltört lábbal balesetet mutat; sugalmazza a szöveget.

(A szöveget Dr. Baráth Tibor, Montreal fejtette meg először. Én átnéztem, és e honlap elején bemutatott képírás olvasás szerint értelmesen érthető magyar szöveget találtam. Az olvasattal egyetértek.)

18.a--sumer-22-jogar-urbol-kiralysirok-kr-e.-2600.jpg(Sumer jogar Ur-i királysírból.)

 

 

 

 

HÁROM TÁRGYALÓ MAGYAR KÉPE ÉS EGYÉB LELETEK

 

Egy másik képen (Maspero: History... III. 33.old.), oroszlánt látunk, hátába lándzsa van szúrva és az állat vérét okádja. A képét az állattal szembefordulva olvassuk.(Jobból-balra, mint a rovást.) A szöveget kezdi a vér VER, folytatja az oroszlán MAGÁRU, a lándzsa hegye a nő jele ANA, az állat előretolt testrésze KHAT, az egész hangzósítva: Veri magyar a hunokat. Ez a kép Nimrud városából való, tehát már elég messze fent csatáztak a magyarok az árpádi hunokkal.

 

 

magaru-vert-hany-ninive.jpg

 Vér+magar+ana+khat. = Veri a magyar a hunokat.

 Egy további szöveg a Babilonért folyt csatáról szól. Ezt mások olvasták el (Maspero: History. III. 55.old.), mi angolból fordítjuk vissza magyarra: "Bábel fiai madárhoz hasonlítottak és a madárfogó te voltál. Megfogtad őket hálóddal, bezártad őket és megtisztelted, hős NYERŐ!" Itt úgy látszik, hogy a bejövő magyarok vesztettek csatát.

A változó sikerrel folyó küzdelem során az a vélemény alakulhatott ki, hogy egyik fél sem tudja a másikat megsemmisíteni, ezért okosabb dolog, ha egymással kibékülnek, barátságot kötnek, és közös erővel építik jövendőjüket.

Ez az értelme egy következő okmánynak (ld. alul). A képen három embert látunk, írásjelekből vannak felépítve és nagyban tárgyalnak. A két szélső figura egyforma, a középső, amelyik eltört lábbal szerepel, más.

3 tárgyaló magyar képe:

beolvasas0070.jpg

 A jelenet kézfogást ábrázol, amiről tudjuk, kibékülést, barátságot jelent. A képírásos szöveget így olvassuk:

EGY-ES-KETEK: ANUR Sa MA S-AR ANUR-AKARA. URUK TART aB-AR-RA-T-Sa-G, Egyezkedtek: -honúr és a magyar honurak ura. Örökké tart a barátság.

A jelek feloldása: a szélső figura nyitott szája bármilyen szájjal történő cselekvést írhat, elsősorban evést: eszik, evett, egyen szavak valamelyikének első szótagját kell tehát választanunk; itt a szöveg az EGY hangcsoportot kívánja.

 A fej alatt lévő apró karikák az S jelét írják, azután a két kéz KET.ek jön, eddig tehát: Egyezkedtek. (De úgy is lehetne olvasni, hogy, veszekedtek.) A hal az ábrázolt módon (H)ANER, villás farka Sa, a középső figura fejdísze MA, alatta S és a gomb AR, együtt: Honúr s a Magyar.

Majd hátának HANER és karjának AKARA értelme következik: Honurak ura.

 A középső figurán e tört láb felett két ovális jel többes számban UR.uk, (örök) az eltört rész TART, a láb AB, kétszer az ovális jel AR-RA, utána fekvő jel T, mellette kis kör Sa, a frakk felé eső rész talán a hátralévő G:öR+öKé TART A B+AR+Ra+T+Sa+G értelme: Örökké tart a barátság.

(Egyetértek Dr. Baráth Tibor olvasatával, ő publikálta először a lelet olvasatát.)

 

beolvasas0038.jpg

Szégyen, hogy magyar-magyar ellen harcol(t). 

Akkor legyőzhetetlen a magyar, mikor testvéreivel összefog.

18.g.jpg(Pecséthenger)

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei. 2011-11-27)

Magyarország áll (Mezopotámiában)

 Jó volna tudni, mit tartalmazott az egyezség és milyen politikai képletet írt elő az örök barátság. Egy további képírásos okmány (Maspero: History... III. 17.old.) valamelyes feleletet ad a kérdésre.

 

Az emlék Nimródból való és a szokásos halembert ábrázolja, a gyarmatosítókat, akik a legenda szerint a vízből úsztak a partra. Az álló alak jobb kezét mutatásra emeli, balkezével az ONK táskát tartja, egész teste írásjelekből áll. A figurával szembehaladva, a kezekkel kezdjük az olvasást, felülről lefelé haladva: ES UR-EK-RA Ma-ONK. M-UT-AR OR-SZAKÁLL 2 UR-AN-eS MAT-ABo, Ez örökre miénk. Magyar ország áll 2 úrhonős matjából (honából).

oannes-4.jpg

 

Az írásjelek feloldása: a jobb kéz, mutató mozdulata ES, EZ, a karperec UR, a karjával alkotott ék EK, balkarján a karperec RA, a marok Ma, a kézben tartott ONK szimbólum: Ez örökre miénk.

A halember sapkája M, kopoltyújának vonásai UT, szeme AR, orra ORR, szakálla SZAKÁLL:

Összeolvasva: Magyarország áll.

Az övből kiálló két vonás 2, az öv UR, a hal AN, a farka eS, a tollakból alakított szárny MAT, a láb ABO:

 Két úrhonős matjából. (Két úr, honős országából.)

Úgy látszik tehát, az árpádi honősök és az Eritreából bevándorolt honősök egymással, mint egyenrangú szerződő felek megegyeztek, közös magyar országot alkottak.

Magyarok gyarmata

A Gyarmat nevű törzsünk területe?

A vízözön után a magyar népek teljesen lakatlan vidékekre költöztek. A népszaporulat fiatal vállalkozói indultak el, hogy földművelést, állattenyésztést, kultúrát vigyenek el az akkor ismert világ minden szegletébe. Ott királyságokba, városállamokba szerveződve építették fel azt a magas művelődést, melynek régészeti leletein ma is csodálkozik az egész világ.

A Magyarok Istene akaratát teljesítették...szaporodjatok, sokasodjatok. (Ezt Isten nem a megszállóknak, nyakmetszőknek, parazitáknak mondta, akik) ... igyekeznek elhallgatni, hogy mindez magyar elme műve...volt amíg le nem rombolták... elődeik.

Most a gyarmat nem a könyörtelen kizsákmányolást jelenti. Ezt az asszír szövetségben élő népek, akik rátámadtak a magyar népekre, terrorral, népirtással, a vetések felgyújtásával, lakosság kivégzésével értették. A mai korunk gyarmatosító népirtóiról nem kívánunk megemlékezni.

 A következő kép (Maspero: Hystory. III. 6.old.) a Ninive körüli korszakból való és nagy csőrű állatfejjel rajzolt szárnyas emberalakot mutat, aki két kezében szimbolikus tárgyakat tart.

Így olvassuk: MAG-AR-EK CS-AR-MATA. ESER-RA ANK Ma-AR URA ÖNURAK ON-AB-BA, átírva: - Magyarok gyarmata. Ez a Ra (=Úr) annak már ura hun urak honában.

oannes-7.jpg

Jobb karját így olvassuk: amit a markával fog MAG, a karperec AR, a karjával alkotott ék EK, óriási csőre CS, szeme AR, fején levő tollak MAT, eddig: Magyarok gyarmata.

 A nyakán lévő dísz alakja ESER, felső karján karika RA, bal kezében az ONK szimbólum, marka Ma, karperece AR, öve UR: Ez a Ra annak már ura. Szoknyáján lefelé haladó jelek többes számban HONURAK, e szoknya szélén haladó ugyanolyan HON jelek, két Iába AB-BA: Honurak honában.

18.sumer--szamitogep.jpg

Elértük a mai kor tudását, és ezt valakik lerombolták...mi ez, ha nem számítógépek és kezelőik? A ruhákon ne mosolyogjunk, más volt 10 éve a divat, más 20 éve, vagy 100 éve. Itt sok ezer év telt el.

(2011-11-29 Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)

2014-11-16