Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


106,Tutanhamon: Tudónk-a Mén

Tudónk Amén

Thébába utazott Amén /Ámon/ Istennek tisztelegni.

106.theba.jpg

Óriási pompával fogadták. A fogadtatás akkora változást hozott a lelkében, hogy hátat fordított a napimádó forradalomnak. Felzárkózott az ősi magyar (egyiptomi) Amén egyházhoz. (Eredetiért katt a képekre.)

106.theba--amon-temploma.jpg

Kus származása miatt az Anubisz kutya mellett a magyar szimbólumokat kezdte használni, az oroszlánt és a madarat.

(Tutanhamon a lexikonban. Kr.e. 1333- 1324 körül élt.)

Sírját 1922. nov. 04-én fedezték fel.

 

Magyarul így címezte magát: Magyar nemzet ura. Nap képe, Nagyúr társa, Tudónk a mén, Amén-tudónk, Három nép ura.

Magyar hitre való térése akkora örömmel töltötte el a magyar népeket, hogy halálakor annyi aranyat és értékes tárgyat helyeztek a sírjába, hogy azt a világ ma is csodálja. Mekkora lenne a büszkesége egy olyan országnak, ahol kiderülne, közülük való volt a híres király. Ekkora büszkeség illeti a Magyar népeket, mert a magyarok ágából származott az uralkodócsalád.

106.tutanhamon-1.jpg

Tutanhamon a homlokán viseli személyazonosságának ősi jeleit, a Mut-keselyűt és az Ar-szótagot író kobrát. Ezek a fejét borító kendőre vannak illesztve. Az egyiptológusok szerint a kendő a nemes, és nemset = nemzet szót írja. Mi értjük: mut+ar+nemset = magyar nemzet ura.

Ki is a kendős uralkodó?

Egyik királycíme: estan-tú here -t, nipur khepe 3 neb ra.

106.istentol-eredt....jpg

Most olvassuk mai szavainkkal:

Istentől eredt. Napúr képe, 3 nép ura. (Az egész az ura kartusban, keretben van.)

Másik királycíme: A Mén, Élet Magyar Tudója. Isten Társa, Úr.

106-isten-tarsa.jpg

Többi királycímét fordításomban láthatják: Tutanhamon királycímei.

 

Mi az ankh (onk) szimbólum, a fogantyús kereszt?

 

Tutanhamon magyar szövegei címmel bemutattam királycímeit.

Tutanhamon székének magyar szövegét.

Beszédes függőt Tutanhamon sírjából.

Tudónk-a-mén felesége és trónszéke és a feleség neve magyar olvasatait.

Tutanhamon kanopusz ládáján is magyar feliratot olvastam.

106.kanopuszladaja.jpg

Tutanhamon aranykoporsóján magyar szöveget mutattam be.

106-tutanhamon-koporsoja.jpg

Megtudtuk Tudónk a Mén magyar királyról, hogy a mai fogalmainkkal Alsó és Felső Egyiptom ura volt, 3 nép ura. (Már korábban írtam: magyarok, kusok, hunok ura.) A földön Isten képe, helyetteseként uralkodott, de most Magyar Isten magához hívta az Örök Életbe.

Népei kísérik a koporsóját a sírhoz (holtak honába). A Fő-magyar testét és koporsóját a Szűz őrzi. 

Ő a Magyarok Nagyasszonya, Királynője. Arany Magyarországnak, Napországnak árpádi nemes Úrnője. Arany Magyarország védelmezője.

A népe imádkozik királyáért  és abba a földbe temeti urát a Napkirályt, amit tőle kapott, hogy azon éljen. (Részletekért katt a képre.)

 

Jól olvastam-e a hieroglif szövegeket?

A helyes olvasás első feltétele az, hogy minden egyes jel hangértékét felhasználom egyet sem hagyva ki, egyet sem módosítva. Jelen és minden esetben ez így történt.

A második ismérv az, hogy eredményül értelmes mondatot kapunk amelyben a szavak egymással szoros gondolati egységbe kapcsolódnak. Olvasatom ennek a kívánalomnak is megfelel.

 Végül harmadszor legyen meg az írásnak a korra jellemző fonetikus grafikája. Ezt is látjuk, nyelvújítás előtti ómagyar nyelvet találunk. Írástechnikailag tehát nem lehet az olvasás ellen kifogást emelni. A helyes megfejtésnek azonban tárgyi ismérvei is vannak, ezeket láttuk.

 Talán felesleges újra felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyalt írott magyar nyelvemlékek nem az Ural hegység vidékéről kerültek elő, hanem a Nílus felső völgyéből és hogy az egyiptomi-magyar közös szavak nagy dörömböléssel követelik, a magyar eredet ural- szibériai elméletének módosítását. 

(Aki nem hiszi, járjon és tanuljon utána.)

Hatalmi jelvényei: Ostor és Bot jogara. Ezek Dél és Észak Egyiptom jogarai. A 3000 évvel ezelőtt uralkodott rövid életű egyiptomi király a magyar nemzet ura volt. Korai halála után Ay uralkodott, majd Horemheb vezetésével a nemzeti vallás győzött. Az A-mén papok visszatérhettek, a forradalom bukása után elkobzott vagyonukat visszakapták. A hatalom elkezdte a felforgatók felelősségre vonását.

Amint előzőleg a hatalomátvételkor az A-mén nevet kalapálták ki a feliratokból, hogy az ősi isten nyomait is eltüntessék, most a gyűlöletessé vált elnyomó réteg Seti, suti nevét igyekeztek minden feliratból eltüntetni. Ezzel a két nem magyar nép, a kusok és szemiták szövetségét akarták emlékeikből is kitörölni, hogy Egyiptomban valaha létezett idegen uralom.

Az eseményeket kívülről irányító Asszíria részéről a fegyveres támadás veszélye is fennállt. Az asszír királyok évszázadok óta zsarnokoskodtak és gyilkolták a keleti magyar népeket.

Az új magyar kormány a határok megerősítését rendelte el. Felújíttatta a várakat, erődöket. A Földközi-tengertől a Vörös-tengerig lezárta a határát. A Bibliában is fennmaradt a vízhordás, agyagtégla készítés és honvédelmi közmunka program megindítása. Kirendelték dolgozni a környék szabad munkaerejét, köztük természetesen a Goshen (Kos-helye) részen élő, József idejében egykor befogadott sivatagiakat is.

A határok lezárása előtt rengeteg ember távozott Egyiptomból, legtöbben a kutatók becslései szerint a Delta-vidékéről. Így történt ez a Ménes–féle honegyesítéskor is a kusok uralma felszámolásakor.

Az amarnai palotát lerombolták, a gyűlöletessé vált seti, suti, setét neveket a vésetekből kikalapálták. A magyar nyelvben set, setét szó egyértelmű lett a rossz, gonosz, rombolás, kirablás, felforgatás, elnyomás, zűrzavar fogalmával.

(Mai nyelvünkben a fekete és setét szavunk ilyen értelemben használatosak: setét alak, sötét ügy, feketemunka, feketepiac.)

Amíg lekötötte Egyiptomot az ott keltett bálványimádó forradalom, északi szövetségesei elbuktak, nem tudott katonai segítséget küldeni a szükséges pillanatokban, és ezt a hatalomba segített hazaárulók akadályozták meg.

Az eseményeket keletről irányító Asszíria hatalma folyamatosan növekedett.

 

Az új magyar fáraók a Földközi- tengertől a Vörös-tengerig összefüggő védelmi vonalat hoztak létre. A várakat megerősítették, a gyengébb pontokon újabbakat építettek. A már említett Biblia is ír téglakészítésről, agyaggyúrásról, szervezett határvédelmi közmunka programról. Kirendelték a környék már említett lakosságát is.

Amíg Egyiptom megerősítette határait, az országban maradt leváltott hatalmi elit és az őket kiszolgáló forradalmár társaság tagjai menekülési tervet készítettek, hogy a felelősségre vonás elől időben megléphessenek. A terv lebonyolításával Mózes foglalkozott, az ószövetség hőse, aki asszír ügynökök irányításával kiszöktette az országból azokat, akiket rá tudott venni a kivándorlásra.

Érdekes cikket közöltek e témában a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen:

Ehnaton azonos volt-e Mózessel? 

Ezt mindenki döntse el saját műveltsége szerint.

2017-12-08.

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, Wikipédia adatai, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)