Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


105, Ehnaton és utódai

Jól szervezetten leigázzák a magyar népeket.

Az ókorban a vallás szabályai határozták meg az állam rendjét. Ha társadalmi és politikai változást akartak bevezetni, a vallási változtatással lehetett elkezdeni.

Kr.e. 1364 körül 4. Amenhotep új tant hirdetett:

Istent emberi szóval megnevezni nem lehet. Istent a Nap korongja a Tányér jelképezi. Isten rejtőzködik, a nevét nem tudjuk, más nevekkel jelöljük. Ilyenek: Kerek - Estan (kerek alakú isten), Kör – Estan (ebből lesz a köröszteny később keresztény szavunk, latinos görögösen Christian is.)

A régi tanból a másvilági életet és temetkezési eljárásokat mellőzték. Az A-mén papok kultuszát és az ősi egyházi szervezetet megszüntették. A Thébai egyház tevékenysége ellenkezett a nomád felfogással, Jahve, Jehova most kialakuló hitével. A királyi trón tekintélye a lakosság egy részét is magával ragadta az új szellemi irányzattal.

A tanításban a király istene féltékeny isten, egyeduralmat követel magának. Fanatikus gyűlölettel fordultak a magyar hitűek felé az új vallás követői. Királyi rendelettel eltörölték az A- mén hitet és elkobozták a papság vagyonát. A hatalomba került hatóságok elkezdték a régi vallás papjait, hozzátartozóit, közvetlen szolgáikat, majd híveiket üldözni, az ország elhagyására kényszeríteni.

Nagy volt a nép felháborodása, annyira, hogy a királyi család elköltözött, és Memphisz (Ménfő) felé félúton Amarna falu helyén új fővárost jelöltek ki. A hitehagyó fáraó és követői egy jól védhető helyet építenek, az ország lakóitól elvonulva élnek. Innen adták ki a rendeleteket, ide szedték be az adókat. A társadalmi rend felforgatása nem tetszett a magyar nép többségének.

A hatalom megszerzői a megváltozott néprajzi migrációs viszonyokhoz akartak igazodni, a magyar nép ősi jogainak semmibevételével. Az asszír hatalomátvétel mintájára úgy tervezték, a sivatagi (szem földi, só menti) népelem fog uralkodni. A magyar és hun nép ellenállása miatt a kusokat akarták a hatalomhoz emelni tömegbázisként, a magyarok által korábban befogadott évszázadokkal ezelőtt letelepült népet. Egyiptom - Magyarországot három nép országaként kezdték nevezni.

Tutanhamon 3. Amenhotep (Aménatya) színes bőrű kus hercegnőtől született fia volt. (Írják egyesek, de ezt még kutatják, vitatott téma.)

4. Amenhotep (Ehnaton) életében rendezni akarta az utódlást, és "Ra képe, 3 nép ura" néven még életében királlyá szentelték Tutanhamont. Nagykorúságáig gyámként mellé rendelte Ay (miniszter elnök-féle) hadseregparancsnokot és Horemhab (Har-mais=úr mása) magyar generálist.

Engedményként az ifjabb királyi utódot, Tutanhamont katonai kísérettel elküldték Thébába, hogy ott tisztelegjen a korábban leváltott A-mén isten előtt. Ez akkora lelkesítést adott az elnyomott magyarságnak, hogy a vallási forradalom elbukott. A kitört forradalom elsöpörte az elnyomókat.

Végre az eretnek király, Ehnaton meghalt,105.ehnaton.jpg társuralkodója Smenkáré szintén meghalt. (Ehnaton a kutatók szerint 26 évesen váratlanul meghalt,a társuralkodó vele egy időben Smenkáré =Az mén király szintén meghalt.

 

 

 

 

 

 

 

105.smenkare.jpg

(Gyanús ugye?) A király három lányaként számon tartott királylányok, akik férjei a trónra kerülhettek volna, váratlanul meghaltak.

 

 

 

 

 

 

 

 

105.tutanhamon.jpg

A harmadik Tudónk – Amén felesége lett. Az új király 18 évesen meghalt. Özvegye egy fennmaradt levelét úgy vélik megtalálták, melyben Hét-ország királyát, 1. Szuppiluliumaszt kéri, a fiai közül küldjön neki férjet, mert nagyon fél. (Másik nevén is a lexikon írja: Hatti Királya, Tabarnasz, értjük, a Hét törzs királya, Tábornagy.) A hettita király egyik fiát, Cannancat küldte. Fiát és fegyveres kíséretét lemészárolták Ay seregei Egyiptom határvidékén. (Kannanka nevét is értjük, A kan szavunk és a ka, kő, ország jelentésű szótag a neve végén, mai szóhasználatunkkal Országunk Kanja.)

 

105.ay.jpg

Ay lett az uralkodó, néhány év után ő is meghalt. A kutatók e sorozatban tervszerű gyilkosságokat sejtenek.

 

 

 

 

 

 

 

 

105.horemheb.jpg

Utána Horemheb lett a király.

Tutanhamon óta folyt a visszatérés a régi isten kultuszához, templomaikat felújították, papságukat újra felállították, Ehnaton Aton-templomait elkezdték lebontani. A közigazgatást újjászervezte.

 

 

 

 

 

 

105.maja.jpg

Mindezeket a kincstárnok, Maja (magya, magyar) pénzügyminiszter felügyelte.

 

 

 

 

2017.11.29.

Nagy volt az egyiptomi nép felháborodása, a királyi család elköltözött, és Memphisz (Ménfő) felé félúton Amarna falu helyén új fővárost építettek támogatóikkal. Az A-mén hitet elhagyó fáraó és követői egy jól védhető helyet építettek, az ország lakóitól elvonulva éltek. Innen adták ki a rendeleteket, ide szedték be az adókat.

A társadalmi rend felforgatása nem tetszett a magyar nép többségének. Egyiptomban a verések, megbotozás, megaláztatások mindennapossá váltak. Nem volt jövőképe az egyiptomi őslakóknak, kizárólag erőszakosan a hatalomba kerülteknek volt jövőjük, asszír minta szerint.

Egy ideig az emberek féltek, nem mertek szólni semmiért. A hatalom megszerzői a megváltozott néprajzi migrációs viszonyokhoz akartak igazodni, a magyar nép ősi jogainak semmibevételével. Az asszír hatalomátvétel mintájára úgy tervezték, a sivatagi népelem fog uralkodni...

Az őslakók nem hagyták magukat, a migránsok nem uralkodhatnak felettük... Megjött az eszük, mert látták, milyen uszítás folyik ellenük az Aton vallás templomaiban.

Mikor Tutanhamont a gyámjai, Horemheb és Ay Thébába küldték A-mén Istennek tisztelegni, kitört a forradalom, és elsöpörték Ehnatont...

Lezárták a határokat, az országban rekedtek a Vörös -tenger Sás tengeri részén igyekeztek a felelősségre vonás elől meglépni...

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, Wikipédia adatai, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)