Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


104,Egyiptomban Ehnaton kerül hatalomra

Sikerül - e a magyar államvezetés leváltása Egyiptomban?

Hétország (Hettia birodalom) eleste után Egyiptom a Szín (Sínai) félszigetet katonai ellenőrzése alá vonta. Kánaánt és Szíriát szövetségesként a védelmébe vette. Úgy tűnik, akik eddig bejutottak e két magyar területre, szabadon jöhettek – mehettek Szíriától a Nílus völgyéig. Szabadon munkát vállalhattak, és ha a hatóságok engedélyezték, letelepedhettek. Jött – ment mindenféle népcsoport a magyar népek területein. 300 éven keresztül bárki jöhetett, papok, művészek, tudósok, kereskedők, munkavállalók. A városállamok királyai, papjai, gazdag urai, gyermekeiket küldték a királyi udvarba, az egyiptomi iskolákba, a magyarok nyelvét és tudományait megtanulni.

Olyan kevert népiség alakulhatott ki, mint most az Európai Unióban, vagy előtte Mezopotámiában, ahol sumér magyarok (Szemúr országa, másik nevén Ki-en-gir, keleti szokás szerint előre írva a kő, ország szótagot, ha mai szóhasználatunkkal a szó végén olvassuk, en+gir+ki = Hungár kő = Hungária) mellé betelepedtek a kusok, majd asszírok és sivatagi (só menti = szemi+ta) törzseik.

Az Egyiptomi Birodalom volt a kor Amerikája, vagy Európai Uniója, annak jóléte és gazdagsága felülmúlta mai korunkat.

Egyre több kiskirály küldte lányát a fáraó háremébe, több száz fős kísérettel, személyzettel. Hozták mindenféle vallásukat, és eltanulták a csodált magyar kultúrát.

Jöttek fehér és fekete bőrűek, összeházasodtak színes és világos bőrű családok… semmilyen probléma nem volt, mindenkit egyenlőként kezeltek a magyar népek…

 

Elfelejtett ősi városokról olvashatunk a következő honlapra kattintva. Már tudjuk, egykor mind egyiket magyar népek építették.

 

Eljött az idő, hogy Asszíria betelepültekkel megpróbálja átvenni a hatalmat Egyiptomban.

A kormányzást és a hatalmat a magyar vezetők kezéből folyamatosan kivették.

Az első amiről tudunk, hogy II. Tudó-mása (2. Tuthmosis) kegyeit elnyerte egy idegenből jött udvarhölgy, aki egyszerű származású lehetett. Su-ma-ti set-et Asz-on. Só menti setét asszony. E házasságból született III Tuthmosis a sötét bőrű herceg.

Az évezredek alatt fennálló rendet, hagyományokat, a magyar öntudat gyengülését és a hatalom magyar kézből való kicsúszását eredményezték a migrációs események.

Az országos méltóságok a bevándorlók kezébe kerültek. Nem magyar fajú lett a király, a királyné, idegen lett a legnagyobb fegyvernem, a harckocsik parancsnoka,a királyné testvére Ay személyében. Idegen, Suti nevű volt az állami főépítész. Idegen papok, művészek, tudósok jöttek a királyi udvarba, Egyiptomban eljött az idő, a magyar népek feletti hatalomátvételhez.

A kutatók ezt az időszakot nevezik a bejövők uralmának, Manethot (=Mennyit-tud) egyiptomi történetíró szerint 13 évig tartott 4. Amenhotep – Ehnaton személyében. Ő 3. Amenhotep fia volt, Tijétől, aki suti volt. Tutanhamon királyt 3. Amenhotep fiatalabb fiának tartják, aki sötét bőrű, kus hercegnőtől született, és ő is sötét bőrű (fekete magyar) a fennmaradt ábrázolások szerint.

Egyiptomban az előre bevándoroltatott rokonok kezébe került a főhatalom. Mindenhonnan leváltották a magyar vezetést. Magyar nyelven jól beszélő idegen érzelmű, az asszír szövetség tagjaiként beépült egykori sivatagiak fokozatosan, erőszakkal, cselvetéssel, erőszakkal, kompromittálással saját rokonságukat állították vezető pozíciókba.

2016.aug.10.

(Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, Wikipédia adatai, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)