Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


101,Fönícia magyar népe

Fönícia népéről a lexikonban olvashatunk. Fönícia jelentős városállamai a következők voltak: Akko, Akkra, Türosz, Szidón, Büblosz, Berütosz és Aradosz.

101-fonicia-varosai.jpg

(Eredetiért katt a képre.)

A fenicei magyarok a kor legjobb hajóflottájával és jelentős kereskedelmi városokkal rendelkeztek. Kereskedelmi állomásokat létesítve meggazdagodtak, ezt elirigyelték tőlük ellenségeik.

Írásuk magyar rovás: Szidoni szarkofág rovásos felirattal.

Az asszírok hódításai és népirtásai miatt városállamaik sora elestek, kereskedelmi városaik központja Karthágó lett.

Észak-Afrikában Kerthegyen, (Karthágó) telepedtek le. Türosz hajósai alapították Kr. e. 814-ben Karthágót.

101-karthago.jpg

A város az elkerített hegyről, kert+hegy kapta a nevét. Kr.e. 800-tól szellemi és kereskedelmi központtá vált.

Tanit istennő, Karthágó

A feliraton Isten neve Bél, Bál. A Kárpát-medencében rengeteg  helyen telepedtek le Bél és Bál tisztelői: Bakonybél, Bélkő, Bálványos, az egész Balaton melléke Bál-otthon volt, Beled, stb.

Róma addig nem nyugodott, míg háborúk sorozatával le nem győzte a föníciai/pun/hun magyarokat.

Az első pun háború a Szicília birtoklásáért folyt a Római Birodalom és Karthágó között.

A második pun háborúban kelt át Hannibál seregével az Alpokon. Itáliában véres csatákban sorra tönkreverte az ellene támadó római seregeket, míg végül Karthágó védelmére vissza kellett térnie Afrikába, ahol vereséget szenvedett.

A harmadik pun háború véget vetett minden magyar függetlenségi törekvésnek. Az ostromlók súlyos utcai harcokban jutottak el a fellegvárig. A punok a megadás helyett inkább a halált választották...

Az afrikai és európai kereskedelmi pontokra települt mauri magyarok kapták a mór elnevezést. A márik, maurik névből amazigh-eknek nevezett népek ma is ott élnek. Másik nevük berberek, államuk nincs.

Marokkó (Magyar-kő), Algír, Líbia, Mauritánia (Mauri-tanya) térségében élnek. 7 millióra becsülik őket. A térségben a főnép a szaporább, arab lett.

A Római – Birodalomban a római főúri réteg, mely a Hét-urak (etruszkok) kultúrájára bevándorlással rászaporodott, többségbe kerülve átvette a hatalmat, és a magyar kultúrát félre értelmezte, ismét világhódító célokat tűzött ki maga elé.

A maúri magyarok a római vezető réteg tanítói és gyermekeik nevelőiként magas állásokban dolgozhattak.

Afrikai mauri magyar volt Septimus Severus római császár (139-221). Uralmát és testőrséét pannoniai légiók segítették - mi értjük magyar seregek a magyar anyanyelvű uralkodót. A húgáról leírták, hogy csak anyanyelvén volt hajlandó beszélni.

Vajon mi történne, ha a mai magyarok a világ minden táján, csak anyanyelvükön volnának hajlandók beszélni? Az ész akkor is a magyar népeké, a tudás népéé volt. Mai korunk eseményeinél is látjuk, ma is így van. Rengeteg találmány a magyaroknak köszönheti e világ előbbre jutását, és nem kirablóinak.

Maúri volt Szent Ágoston anya, Szent Mónika is.

Marcus Aurélius császár (161-108) nevelője és a Római egyház több püspöke.

2016.05.31. (Felhasznált irodalom: Dr. Baráth Tibor: A magyar népek őstörténete, és a Magyarságtudományi Intézet szabadon bemutatható és felhasználható művei, Wikipédia adatai, képek forrása internet szabadon bemutatható képei.)