Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


10,Milyen nyelven beszélt Atlantisz lakossága?

Volt egy nagy vízözön. Atlantisz Lemúria Mú kontinense...

Hova menekültek az atlantiszi magyarok?

10.a-atlantisz.jpg (Atlantisz és Lemúria.)

A világ minden táján a nagy katasztrófa után egyszerre jelentek meg a mai elnevezéssel élve ősi civilizációk. A hasonlóságok nem a véletlen, hanem ugyanazon nép elmenekült tagjai azonos nyelvi, kulturális, építészeti ismereteinek hasznosításával indultak el.

Történeteiket kőbe vésték.

Tudták tartani egy ideig a kapcsolatot a földrészek között. Kr.e. 9-12 ezer évvel (a görög lejegyzések - Platon) szerint Egyiptom és a Nyugat között a tengerben áthatolhatatlan iszaptömeg miatt szakadt meg a kapcsolat. A hajózás lehetetlenné vált. Atlantiszt földrengés pusztította el és a tengerbe süllyedt.

A mayák is leírták Mu földjének elmerülését.

10.b-mu.jpg

Kr. e. 500 évvel Karthágó (= Kerthegy) magyar hajósai ismét elhajóztak a ma amerikainak nevezett kontinensre. Erről Chicenben álló vár oszlopaira vésett főniciai viseletben lévő ember - ábrázolások is bizonyítékot szolgáltatnak. A maja papok ruhája az egyiptomi papokéval mutat azonosságot.

Azonosítónak a nyelvet vesszük, aki a kultúrát vitte, a magyar nyelvet beszélte, magyarul jól olvasható írásos nyelvemlékeket kutatunk e honlapon. A több mint 100 lelet bemutatása következik a világ minden tájáról. Ez eléggé bizonyítja a magyar nyelv akkori világnyelvként történő létezését.

Atlantisz-Mu kontinenséről elmenekültek hajókkal, repülőkkel, helikopterekkel. Már láttuk a sumér repülő maketteket, a Baalbek-ben levő első űrrepülőteret.

10.d-urhajos-mellett-7-bolygo.jpg(A Sumér leleten a 7 bolygón kívülről jött űrhajós és a Mars felől jött űrhajós van.)

Azért, hogy mindent megértsünk, néhány ezzel foglalkozó honlapot ajánlok a kedves olvasóknak. Az aláhúzottakra kattintva másik lapra lépnek.

Éltek e óriások a földünkön? Az írás szerint isten az özönvízzel őket akarta eltörölni a föld színéről, a gonoszságuk miatt. (Ma nem látunk bármerre nézünk, mérhetetlen gonoszságokat?)

Katt az aláhúzottra: Óriási emberi maradványok. a Biblia is ír az óriások létezéséről.  Voltak óriás = úri+ős túlélők, akiket a mai ember kiirtandónak ítélt?

Ősi civilizációk: A szakkarai piramis és az atlantiszi technika.

A Nagy Piramisból származó 12 smaragdtábla Toth = Tudó írásával, atlantiszi tanokkal.

Az özönvíz okozta pusztulás előtt, az atlantisziak megmentették a tudásukat.

Atlantiszon Melkizedek rendje szerinti vallás volt. (E név nem véletlenül ismerős a Bibliából is, Melkizedek a Uru Solyma= Szent Sólyom városa =Hyero Solyma = Hirosima japán nyelven = mai Jeruzsálem papkirálya volt.)

Magyar teremtéstörténet, érdekes a mondanivalója.

Vízözön mesék, vagy a földi népek ugyanazt tapasztalták?

A vízözönt túlélő istenek? Idegenek?

Lemuria a titkos föld, ahol magyar elődeink éltek. Egy idézet a cikkből:"Vannak mai táltosok Magyarországon, akik azt tanítják, hogy bár Mu kontinense Kr.e. 11 531-ben eltűnt az óceán mélyén, emléke nem halványult el, sőt a magyarokban nagyon is él.
Mu szigetére ugyanis legalább 70 ezer évvel ezelőtt idegenek érkeztek a Szíriusz csillagképből, akik tudással ajándékozták meg az itt élő népet, és megbízták őket, hogy ezt a tudást, a fényt vigyék körbe az egész Földön. A birodalom pusztulása után a menekülőkből lett az egyistenhívő maja nép - amely egyesek szerint a "magya" vagy magyar nép őse. E civilizáció rendkívül magas fokú technikai és szellemi, spirituális tudás birtokába jutott. Hajókat építettek, elindultak nyugat felé, és szellemi gyarmatokat hoztak létre az egész világon. Elérték a mai India, Kína területét, az amerikai kontinensen pedig kiépítették a maja birodalmat.
A bizonyítékok? A maják formakincsében egyesek szerint ott vannak azok az ornamentikai elemek, amelyeket a magyar nép ma is használ, de megtalálható - állítólag - a magyar népdalokra jellemző hangzásvilág, a pentaton zene, a tulipános láda, és sok ősi szó. A tudást tehát az egész világon a Mu földjéről elszármazott "magya" nép sugározta szét...."

Lemuria Atlantisz előtt már létezett, és mi magyarok népesítettük be. Ezt az egyiptomi Toth = Tudó is leírta.

Mit írt Platon Atlantiszról? Egy idézet a cikkből:

"... akkoriban a tenger ott még járható volt. Ugyanis a szoros előtt, amelyet Héraklész Oszlopainak neveznek, egy sziget terült el, nagyobb, mint Ázsia és Líbia (Afrika) együttvéve, s erről a szigetől akkoriban még át lehetett kelni más szigetekre, ezekről pedig a túlnan fekvő egész világrészre... Ezen az Atlantisz nevű szigeten egy nagy és csodálatra méltó birodalom állt fenn, mely nemcsak az egész szigeten, hanem sok más kisebb szigeten és ama szárazföld egyes részein is uralkodott; hatalma ezen kívül kiterjedt Líbiára, egészen Egyiptomig és Európára Türrhéniáig... Később azonban hatalmas földrengések és vízáradások támadtak, egy szörnyű nap és egy szörnyű éjszaka leforgása alatt... Atlantisz szigete elmerült a tengerben."

10.c-atlantiszi-gyuru.jpgEgyiptomban egy főpap sírjában atlantiszi gyűrűt találtak. "... eredete Atlantiszból származik és több ezer éves.
 A gyűrű hatásfokát nézve anyaga mindegy, hogy miből készül, mert mintázatában hordja erejét. Meghatározott rend szerint elrendezett geometrikus formák sugárzása miatt aktív, melyben a mintázatok elektromágneses hullámokat bocsájtanak ki, s így egy aktívan műkődő védőpajzsot biztosít viselőjének...magába foglal minden olyan energiát, amely a harmónikus élethez szükséges.
Az emberi aurára pozitív erősítő hatással van, mert kiegyenlíti a betegségek és káros energiák okozta elváltozásokat.
A gyűrű három fő tulajdonsága: a védelem, a gyógyítás és az intúíció erősítése..."

Honnan tudjuk, hogy a gyűrű Atlantiszról származik? A cikk végén az ujjakon való viselése után megtalálják.

Egy idézet a cikkből:"A feltételezések szerint a gyűrűn lévő háromszögek a Szíriuszról érkező jeleket regisztráló antennák. Nem kizárt, hogy a gyűrű háromszög alakú elemei a piramis energiáját is jelképezik. A háromszög továbbá fényt, mozgást, életet, bőséget, védelmet szimbolizál és a védőmágia egyik legfontosabb eszközévé vált. (Őseink a bölcsőben ágacskákat helyeztek el háromszög alakban szemmel-verés ellen.) Az imákat, megerősítéseket vagy varázsigéket háromszor ismételjük (megfogalmazás, felküldés, lezárás = az eredmény befogadása). A háromszög további jelentései: múlt – jelen – jövő, test – lélek – szellem, Menny – Föld – alsó világ, teremtés – fenntartás – bomlás. A két háromszög „Héraklész Oszlopait” (Gibraltár) jelképezte, melyek utat nyitottak Atlantisz felé. A háromszög istenséget, szentséget, gondviselést, védelmet is jelképez.

A gyűrű többi geometriai formái: négyzet – stabilitás, mozdulatlanság, alap (pl. a piramis alapja), a négy elem (levegő, víz, föld, tűz), az egyenlőség, a pártatlanság, a jog, az igazság, a tartósság. A négyzet és a téglalap a négy világtáj és a négy rendszeres szél megfelelői. (A három téglalap együtt ismét egy négyzetet alkot).

A kör (gyűrű - az atlantiszi minta hordozója): Végtelenség."

Atlantiszról olvashatnak idegen nyelven.

Az első űrrepülőtér a Földön, Libanonban. Gilgames is ide jött, később vele is foglalkozunk, Gilgames magyar volt, magyar képírásos leletének megfejtését másik oldalon bemutatom. (Katt a Gilgames névre: Gilgames.)

A Föld eredete, és amit a Nasa igazolt, és a sumér = szemúr = szemere magyarok Mezőföldön = Mezopotámiában leírták.

A Sínai - hegy titka.

Sok atlantiszi oldal, idegen nyelven.

Isten elhatározta, hogy az óriás lények ideje lejárt. Vagy valakik elhatározták, hogy a felesleges népességtől megtisztítják a Földet? Egy kisbolygót irányítottak a Föld felé, hogy kiloccsanjon az óceán? Ma a feleslegessé vált népességgel mit kezdenek?

 Emlékművekre bukkantak a Marson.10.e-marsi-arc.jpg

A Holdon is vannak épületek.10.f-hold-uvegpalota.jpg

Atlantisz túlélői és a világra gyakorolt hatásuk.

Bakos Attila: A Duna Evangéliuma c. könyvében részletes összefoglalót ad Atlantiszról és sok hihetetlen és igaz eseményről. (Film.)

 Ismét jön a Nibiru = Mahar-Loka =Magyar - Laka bolygó?  A titkok kiderülnek?

Rengeteg ember elpusztult. Akinek volt mivel, elmenekült.

Mú és Lemúria története másik honlapon.

A túlélők rokonaiknál telepedtek le:

Egyiptomban (=Égi-ta,  Égi talaj, Ménnek országa több mint 100 magyar leletet fordítottam mai betűinkre hieroglif magyar írásról, katt),

Sumérben (Szemúr),

Mezopotámiában (Mezőföld),

Kárpát – medencében,

Amerika földjén (maják Tikal-Tik (tyúk szavunk?) (Katt ide, másik honlapon Tikal= Tikól= Tyúkól?), 

Indus – völgyében ( Katt ide, másik honlapon ollvashat róla),  

Itza (Ica = Ilona?) város a mai Mexikóban, katt ide másik honlapon)

Indokínában (pl Laosz= Ló-ős.)(Katt ide Laoszról másik honlapon olvashat.),

Angkort (Katt ide, Angkorról másik honlapon is olvashat.)

 

A Római Birodalom erőszakos hódításokba kezdve leigázta környezetét és a Földközi-tenger partvidékét, lerombolva a magyar és más népek utolsó önálló államait.

Scipió elpusztította Karthágót, megsemmisült a hajóhad, a kereskedelem, a kontinensek közötti kapcsolat megszakadt. (Kik is a barbár és vérszomjas hódítók? Nem a magyar népek.) Feledésbe merültek az ősi kapcsolatok, felfedezések. A túlélő Magyarok pedig titokban tartották ismereteiket.

Később bezárták a híres egyiptomi és görög iskolákat, egyetemeket. Elégették a tudományos iratokat, felgyújtották a könyvtárakat.

Népirtásokkal elnéptelenítették a Földközi-tenger meghódított országait. Európa és a Római – Birodalom népei szellemi sötétségbe kerültek. (A Biblia is ír erről, Ap.csel. 19,19. és az ősi iratok elégetéséről.)

Szomorú vége a magyar nyelv és magyar vezetésű államok módszeres szétzúzásának.

A magyar nyelvcsalád utolsó magyarul beszélő törzsét mi képviseljük a Kárpát - medencében. Ilyen olyan hódításoktól, elnyomásoktól, kizsákmányolásoktól, adósrabszolgaságtól, bankoktól, gyáraink munkahelyeink lebontásától megvásárlásától elnyomva. Vajon miért támadnak ránk katonailag, gazdaságilag, pénzügyileg? Miért akarnak megsemmisíteni minket? Mit tudnak még rólunk, amit el kell titkolni előlünk?

 

Az atlantiszi magyarok mindenütt a magas kultúra továbbadásán dolgoztak. A honlap következő leleteit a figyelmükbe ajánlom. Legfontosabb volt az áramszolgáltatás helyreállítása. Következő alcím e honlapon, katt az aláhúzottra, és átlép a cikkhez

10.g-aramszolgaltatas-egyiptomban.jpg

Krétát e korban még harci repülő védte a levegőben, és nem csak nekik voltak ilyen járműveik.

Öt világrész magyar helyneveit ismerheti meg, Tamana térképeken a Kárpát - medence helynevei ismétlődnek, ami bizonyítja, magyar volt az első nyelv, ami ezeket elnevezte.

2014-11-13